Ny skolstruktur på Tjörn?

Så här ser Socialdemokraterna på frågan om ny skolstruktur på Tjörn

I avvaktan på att vi i höst får fördjupade utredningsunderlag med några olika alternativ till skolstruktur på Tjörn och deras konsekvenser, vill vi här dela med oss av våra generella synpunkter och ambitioner.

Vår ambition är att lyfta upp skolrankingen till topposition igen. Vi var på plats 3 som bäst bland svenska kommuner, 2008, när Socialdemokraterna ansvarade för ledningen av Tjörns kommun.

För oss är Barnen alltid viktigast.

Den forskning vi kunnat konsultera, ser inte några principiella problem med att ha Förskola – 9:e  klass  i samma skola, om man planerar det ordentligt efter pedagogiska och sociala förutsättningar för de olika åldersgrupperna. (både i och utanför skolbyggnaderna.)

Vi vill hur som helst, hålla samman de olika stadierna, varför 6-orna bör återföras till mellanstadiet.

Lärarna vill ha resurseffektiva tjänster, där de kan ha kunskapsutbyte med kolleger. Detta måste en ny skolorganisation understödja.

Onödiga skolresor måste undvikas, särskilt i ung ålder. Vi anser att barn ska kunna gå i skola så nära hemmet som möjligt. De som trots allt måste resa ska ha en säker skolväg.

Vi vill ha kvar alla dagens skolor, även Långekärr, Elevantalet ökar ju och behovet av nya lokaler speciellt för Förskolan är ju stort.

Att bygga på det vi redan har, är viktigt för gott resursutnyttjande.

Den Socialdemokratiska regeringen  ger redan nu kommunerna bidrag till, att stärka  Elevhälsan rejält och för att vi  ska kunna  ha mindre klasser, speciellt i yngre åldrar. En fortsatt Socialdemokratiska ledd regering är garanten för att staten kommer att ge kommunerna bidrag så att vi klarar att investera i barnens skolgång, utan stora kommunalskattehöjningar.

Kultur, idrott och annan fritidsverksamhet är viktiga delar för skolbarnen. Därför vill vi bygga ut lokaler för dessa aktiviteter i anslutning till skolorna med ökat öppethållande för dessa verksamheter på kvällar och helger, gärna med ökat föreningssamarbete.

För att kunna sprida kultur, idrott- och fritidsverksamhet till alla barn över hela Tjörn, året runt och samtidigt klara alla tvingade kostnader för att bygga om och renovera skolorna har vi sett oss nödsakade att säga nej till att bygga ett nytt Kulturhus i Skärhamn. Vi tror att det blir tillräckligt svårt att samla alla partier till att satsa de resurser som vi kommer behöva för skolan, då klarar kommunen inte ett konkurrerande Kulturhusbygge samtidigt.

För att kunna rekrytera och behålla skolledningar och lärare med de rätta kompetenserna och den rätta glöden, måste vi visa att vi är beredda att satsa på skolan.

Att underbudgetera verksamheten som den borgerliga majoriteten på Tjörn har gjort de senaste åren duger inte.  Då får personalen bara jobba med stora neddragningar hängande över sig hela tiden, vem orkar det, år efter år!

Medborgardialoger och föräldrasamarbetet behöver utvecklas runt skolorna.

Vi vill även ha gratis skol- och fritidsresor för skolbarnen, oavsett hur långt de har till sin skola.  De ska ju kunna resa till simskolor, kultur, idrotts- och fritidsaktiviteter mm.

facebook Twitter Email