Nya åtgärder för att stärka äldreomsorgen; Grattis Sverige, Grattis Tjörn!

Den 12 maj 2020 presenterade regeringen ett äldreomsorgslyft som banar väg för fler fasta anställningar. Denna satsning omfattar 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021.

Regeringen har mitt i den rådande Coronakrisen beslutat att satsa på en
förbättring av personalförsörjningen inom äldreomsorgen. Detta gör man genom ett så kallat äldreomsorgslyft, vilket innebär att det skall vara möjligt att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

Man skall alltså kunna kombinera arbete med studier. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier. Satsningen ligger i linje med det som presenterats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och kommunal att 10 000 personer skulle kunna omfattas.

Nu höjer vi statusen på yrken inom äldreomsorgen.

För Tjörn kommer äldreomsorgslyftet bli en fantastisk möjlighet. Att kunna
erbjuda flera av de 200 timvikarier (april 2020) som arbetar inom äldreomsorgen på Tjörn, fast anställning och betald utbildning går helt i linje med den satsning på heltidsresan som vi Socialdemokrater har med i vårt budgetalternativ (3 miljoner) heltid som norm. Viktigt att alla som arbetar inom äldreomsorgen på Tjörn får denna möjlighet till kompetenshöjning och en trygg anställningsform.


Vi har under våren fört fram flera förslag till åtgärder till den styrande
majoriteten, se nedan.

  1. Socialnämnden får ett extra anslag på minst 5 miljoner kronor för att förstärka äldreomsorgen.
  2. Kommunen skall öppna möjligheten för all personal inom äldreomsorgen att gå upp till permanenta heltidstjänster och vid nyanställning erbjuda heltid.
  3. Socialförvaltningen skall arbeta fram en smittskyddsplan och bygga upp en epidemiberedskap som skall gälla för samtliga verksamheter inom förvaltningen.
  4. Socialförvaltningen skall inför framtiden säkerställa en relevant vidareutbildning av all äldreomsorgspersonal inom Tjörns kommun.
  5. Socialförvaltningen skall tillhandahålla ändamålsenliga arbetskläder till all äldreomsorgspersonal inom Tjörns kommun. I händelse av smitta även sörja för att personalen har skyddskläder och att dessa finns i lager.
  6. Socialförvaltningen skall successivt öka bemanningen inom äldreomsorgen och införa en bemanningspool för att minimera antalet timvikarier. 
    Vi är positiva och ser med stor spänning fram emot satsningar inom
    Äldreomsorgen på Tjörn.

Vi är positiva och ser med stor spänning fram emot satsningar inom
Äldreomsorgen på Tjörn.

Anette Johannessen (S) andre vice ordförande i Socialnämnden

facebook Twitter Email