Ödesbudgeten 2021

Socialdemokraterna på Tjörn har en budget inför budgetdebatten på Kommunfullmäktigemötet den 11 juni. Vi har budgeten tillsammans med Björn på Tjörn och Tjörnpartiet.

Var står då skillnaderna mellan de olika budgetförslagen? Det kan var och en läsa i respektive budgetförslag. Det finns fyra stycken där huvudförslagen troligtvis kommer att vara vårt mot den grönblå minoritetsmajoriteten.

Vi har i vår budget tagit fasta på flera viktiga prioriteringar, främst på skolan, vård och omsorg. Vi satsar 12,1 miljoner mer än Grönblå budget på skolan, 14,7 mer på socialen och ändå bygger deras budget på en skattehöjning.

Vi har med utgångspunkt från skolutredningen ställt oss bakom denna och dess prioriteringar samt investeringsbehov, såväl som förnyelsen av VA-nätet, nytt äldreboende och så vidare. Det är fråga om hundratals miljoner som under de närmaste fem åren skall investeras med lånade pengar i Tjörnbornas namn. Det har därför betydelse vilka beslut som tas. Det här är ingen lek med pengar utan ett sällan skådat allvar.

Kommer inte Kommunfullmäktige fram till beslut i skolutredningen, då är det mycket som står på spel penningmässigt. Att frågan ställs på sin spets handlar om huruvida högstadiet på västra Tjörn skall fortsätta upprustad på Bleketskolan eller om det skall byggas en ny skola i Skärhamn.

Det handlar om hundratals miljoner i skillnad. Socialdemokraterna har hela tiden haft en klar linje kring vad vi velat satsa på inom skolan för att få en skola i toppskick. Både för elever och personal. Våra beslut grundar sig inte bara i skolutredningen, kontakt med personal, expertis och lärarfack utan efter många och långa egna diskussioner.

Tyvärr har skolfrågan malts alldeles för länge av nuvarande styre, vilket gör att det riskerar att försämra förutsättningarna för lång tid framåt.

Om man undrar något över de satsningar och avvägningar som ”vi” har i vårt budgetförslag är man välkommen att ta kontakt med oss.

Rikard Larsson (S), gruppledare i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna på Tjörn.

facebook Twitter Email