Omställningen är en möjlighet för Sverige

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen överlämnat sitt budgetförslag för nästa år till riksdagen.

Budgeten innehåller offensiva reformer för fler jobb, en tryggare välfärd, för att pressa tillbaka kriminaliteten och öka takten i klimatomställningen. Totalt innehåller regeringens budgetförslag reformer för cirka 74 miljarder kronor.

Omställningen är en möjlighet för Sverige. Med nya innovationer som exporteras till andra länder kan vi leda den internationella utvecklingen och samtidigt se gröna jobb växa fram i hela landet.

Den S-ledda regeringen har genomfört stora klimatinvesteringar som tagit Sverige mot målet att bli världens första fossilfira välfärdsland. Men takten i omställningen måste öka. Det visar inte minst den senaste tidens bränder och extrema väder i Sverige och runt om i världen. Forskarnas besked är tydligt, klimatkrisen är här.

Några av satsningarna för att öka takten i klimatomställningen:

  • Svensk industri ska gå i täten: Klimatklivet förstärks kraftigt, kompetenslyft för klimatomställningen, energieffektivisering i industrin, effektiviserad tillståndsprövning, höjd garantiram för gröna kreditgarantier, driftsstöd för bio-ccs, näringslivets klimatomställning, industriklivet förstärks.
  • Minskade utsläpp i transportsektorn: Underhåll av järnväg, elektrifiering av transportsektorn, skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet, ekobonus, biogasstöd, nationellt biljettsystem för kollektivtrafik, stöd till kollektivtrafik, cykelsatsning, skattelättnad för cykelförmån, sänkt moms på reparationer, klimatkompensation för sjöfarten.
  • Skydda naturen och människors närmiljö: Skydd av värdefull natur, insatser för den svenska skogen, stärkt friluftsliv, naturnära jobb, strandstädning, regional klimatomställning, vattenvård samt säkra dricksvattnet, klimatanpassning och förebyggande av klimatrelaterade olyckor.

Läs mer om vad vi vill på klimatområdet och vad vi genomfört genom att klicka på >>> denna länk.

Det är vårat ansvar som socialdemokrater och medmänniskor att ta ansvar för miljön och klimatet – inte bara för vår egna skulle utan för generationer framöver. Det är barn som svälter, enorma skogsbränder, förgiftade sjöar och hav, och vi har inte all tid i världen – vi måste agera nu.

Ingen har den absoluta lösningen på problemet. Vi vet inte hur vi lagar hålen i ozonlagret, återfår skog där det nu är ökenlandskap eller får tillbaka djur som en gång utrotats. Men vi vet att de beror på oss – det är människors livsval och levnadssätt som lett oss till var vi befinner oss i dag.

Vad vi vet, är att en cirkulär ekonomi kan bidra till att bygga ett ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbart samhälle – ett grönt folkhem. Vi socialdemokrater vill bedriva en offensiv klimatpolitik – inte bara för att det är rätt, utan för det är smart.

Kom med du med, bli medlem i dag, börja med att klicka på >>> denna länk.

facebook Twitter Email