Öppet möte för dig som är facklig-politiskt intresserad

Socialdemokraterna på Tjörn bjuder in till ett öppet möte för dig som är facklig-politiskt intresserad.

Mötet hålls måndagen den 6 november klockan 18.30 i vår lokal som ligger i ”Humlan” det är huset intill Räddningstjänsten på Wackenfeldts väg i Kållekärr.

Vi vill etablera kontakt med dig som bor på Tjörn och är fackligt aktiv på din arbetsplats (även om arbetsplatsen inte är på Tjörn) eller med dig som bara är allmänt facklig-politiskt intresserad.

Syftet med detta är att få en nystart för den facklig-politiska samverkan mellan fackligt aktiva/intresserade och socialdemokraterna på Tjörn.

Med facklig-politisk samverkan avser vi en långsiktig och kontinuerlig samverkan mellan fackligt aktiva/intresserade och oss som politiskt parti.

Vi välkomnar fackligt aktiva/intresserade från alla olika huvudorganisationer men betonar att denna typ av samverkan bygger på att de samverkande har gemensamma grundläggande värderingar och samma strävan efter ett jämlikt och jämställt samhälle.

facebook Twitter Email