Ordförande har ordet

Kyrkovalet blev en stor framgång för (S) i riket och på Tjörn. I riket valde mer än 90 000 medlemmar i Svenska kyrkan att rösta på (S) än valet 2013. På Tjörn fick vi 147 fler röster.

Detta lovar gott för det allmänna valet den 9 september nästa år. Men än är inte valet vunnet. Det krävs mycket hårt arbete av oss Socialdemokrater om vi skall vinna.

För att vi skall lyckas måste vi bli fler medlemmar. Det är hög tid att fråga grannar, vänner, arbetskamrater m.fl. om inte de också skall bli medlemmar i vårt parti. Om vi alla hjälps åt kan vi lätt nå över 200 medlemmar på Tjörn innan valet 2017.

Det är också viktigt att tänka på de gamla devisen som följt arbetarrörelsen sedan dess start.

”Enade vi stå, söndrade vi falla”

Är det något du undrar om får du gärna höra av dig på telefon 0708-936611 eller mail roset@swipnet.se 

Hälsar Benny Halldin

Ordförande Tjörns Arbetarekommun

facebook Twitter Email