Ordförande har ordet

Nu är valet över. När jag skriver detta är de sista rösterna inte riktigt räknade än. Med valnattens siffror i kommunvalet på Tjörn innebär en besvikelse för oss. Vi minskade i röstetal både i valen till Riksdagen, Regionen och Kommunen.

Ändå tycker jag vi gjort en bra valrörelse på Tjörn.

Jag vill rikta ett stort TACK till alla er som gjort detta möjligt! Ett extra stort TACK vill jag passa på att rikta till våra val ledare John Sporrong och Hans Strandberg som gjort en fantastisk insats under hela vår valrörelse!

I skrivandets stund är det parlamentariska läget i Tjörns kommun minst sagt oklart. Kanske vet vi mer om vad som gäller vid mötet den 25 september.

Hur som helst väntar en spännande period i politiken både i landet, regionen och vår egen kommun. Det bästa sättet att hålla sig informerad och påverka händelseförloppet är att komma på våra medlemsmöte och läsa vår hemsida www.saptjorn.se

Hälsar Benny Halldin

Information om den närmaste tidens aktiviteter:

  • Nomineringar av ombud till Partikongressen den 22-24 mars 2019. Nomineringar skall vara styrelsen tillhanda senast den 9 oktober. Maila Benny Halldin, roset@swipnet.se
  • Hösten innebär studier är du intresserad att delta i någon studiecirkel så kontakta vår studieledare Kenneth Lind, 0708-28 48 63, lind.borgarparken@live.se
  • Onsdagen 19 september absolut senast klockan 14.00 Humlans lokaler mött i ”Akademi Tjörn”. Välkommen Du som är ledig då till kaffe- och pratstund. Vidare information kan lämnas av Jan-Evert Halldin. Vi ska besöka Sundbergska huset och få en visning och berättarstund om Elin Sundberg. Därför extra viktigt med tiden, senast klockan 14.00, Humlan.
  • Den nyvalda kommunfullmäktigegruppen samlas för sitt första gruppmöte tisdagen den 16 oktober klockan 18.30 i Humlan. Alla (S) medlemmar är hjärtligt välkomna.
  • Det nyvalda Kommunfullmäktige träffas första gången torsdagen den 18 oktober 18.30. Plats i kommunkontoret. Du kan också se och höra oss på webben. Gå in under Tjörns kommuns hemsida: www.tjorn.se
  • Det ordinarie Arbetarkommunmöte i oktober är tisdagen den 23/10. Då fastställer vi vilka som skall representera (S) på olika uppdrag inom Tjörns kommun.

Varmt välkomna att delta i de olika mötena!

facebook Twitter Email