Ordförande har ordet

När jag skriver detta har Sverige inte fått en ny regering eller Tjörn fått en stabil majoritet i kommunfullmäktige. Visserligen valdes ett nytt presidie för Kommunfullmäktige den 1 november och i detta valet gick Alliansen ihop med V, MP och SD för att rösta bort vår kandidat Rikard Larsson till såväl ordförande posten som 2:e vice ordförande. En intressant princip har alltså etablerats att majoriteten väljer samtliga poster som ordförande och vice ordföranden om de så vill..

Att denna minst sagt oheliga gruppering också skulle kunna styra Tjörn det tror jag inte på.

Nästa viktiga beslut i Kommunfullmäktige blir frågan om budget för 2019. Den budget som lagts fram av Martin Johansen innehåller hårda besparingar inom skolan och äldreomsorgen det enda som satsas på är kulturen med ökade anslag och satsning på ett nytt kulturhus,

Är det detta verkligen den politik som Tjörnborna vill ha? Jag vet att det inte är det. Frågan är bara hur Martin Johansen skall få Kommunfullmäktige att rösta för det.

Hur som helst väntar en spännande period i politiken. Det bästa sättet att hålla sig informerad och påverka händelseförloppet är att komma på våra medlemsmöte eller i efterhand gå in på vår hemsida www.saptjorn.se

Hälsar Benny Halldin

Information om den närmaste tidens aktiviteter:

  • Kommunfullmäktigegruppen samlas för gruppmöte tisdagen den 13 november klockan 19.00 i Humlan. Alla (S) medlemmar är hjärtligt välkomna.
  • Onsdagen 14 november klockan 14.00 i Humlans lokaler är det möte i ”Akademi Tjörn”. Välkommen Du som är ledig då till kaffe- och pratstund. Vidare information kan lämnas av Jan-Evert Halldin.
  • Kommunfullmäktige träffas för att diskutera budget torsdagen den 15 november 15.00. Plats i kommunkontoret. Du kan också se och höra oss på webben. Gå in under Tjörns kommuns hemsida: www.tjorn.se
  • Motioner till partidistriktets årskongress den 13 april 2019 skall vara styrelsen tillhanda senast den 25 november. Maila Benny Halldin, roset@swipnet.se
  • Nästa ordinarie medlemsmöte är tisdagen den 11 december. Plats Billströmska folkhögskolan, på programmet en diskussion om media och politik samt sedvanlig lite julinspirerad förtäring.

Varmt välkomna att delta i de olika mötena!

facebook Twitter Email