Ordförande har ordet

När jag skriver detta har vi vare sig fått ett stabilt styre på Tjörn eller i Sverige för de kommande 4 åren.

Den 13 december skall Tjörns kommunfullmäktige anta den budget för året 2019 och samtidigt välja vilka som skall styra Tjörn i nämnder och styrelser.

Den budget som en minoritet på Tjörn med Martin Johansen (L) i spetsen beslutat om innebär ytterligare besparingar inom skolan och äldreomsorgen. Inom skolan fattas minst 10 miljoner kronor och inom sociala fattas minst 6 miljoner. Blir dessa besparingar verklighet så försvinner händer i vården och lärare i skolan något annat sätt finns inte. Detta i en tid då det verkligen behövs och vi har ekonomiskt utrymme för en förstärkning av vår gemensamma välfärd inte en försvagning.

De som lagt fram budget förslaget är en samverkan mellan L, C, MP, KD och några M. Dessa partier samlar tillsammans 18 mandat i kommunfullmäktige. Vårt budgetförslag har idag minst 17 mandat bakom sig. Hur beslutet skall gå den 13 december bestäms av V och SD. Om SD gör som de sagt och lägger ner sina röster är det i praktiken V som avgör om det skall sparas på skolan och äldreomsorgen eller inte.

Den Socialdemokratiska budgeten för Tjörn skulle ge oss möjligheterna att prioritera rätt och då kan 2019 bli ett riktigt GOTT NYTT ÅR.

Hälsar Benny Halldin

Information om den närmaste tidens aktiviteter:

  • Den 12 dec. klockan 14.00 Humlan Kållekärr träffas daglediga i allmänhet och (S):are i synnerhet. Det är säsongsavslutning för ”Akademi de Tjörn” så något extra utlovas till kaffet. Nästa termin startar den 23 januari.
  • Nästa kommunfullmäktigemöte blir torsdagen den 13 december. Mötet börjar redan 13.30 och skall behandla såväl budget för 2019 som val av styrelser och nämnder för den kommande mandatperioden. Välkomna till kommunhuset i Skärhamn eller lyssna på www.tjorn.se.
  • Det första Arbetarekommunmötet för året är planerat till tisdagen den 29 januari klockan 19.00. Boka redan nu in den dagen din almanacka.

 

Varmt välkomna att delta i de olika aktiviteterna!

Vi syns på Billströmska den 11 decemberOch om inte vill styrelsen passa på och önska er alla En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

facebook Twitter Email