Ordförande har ordet

Barn-och utbildningsnämnden detaljbudget för 2019 redovisar besparingar med en omfattning av 31 miljoner kronor. Detta kommer att få stora negativa konsekvenser för Tjörns unga om det genomförs.

Barn- och utbildningsnämnden har under en längre tid underfinansierats och har vid flera tillfällen begärt ramjustering hos Kommunfullmäktige. Orsakerna är flera men det viktigaste är att nämnden fått volymökning i både förskola och grundskola genom en ökad befolkning. Skolan har också drabbats av ökade kostnader p.g.a. fördröjt underhåll, renovering och tillbyggnad. Dyra moduler har ersatt undermåliga skolsalar m.m.

Besparingarna för att få budget i balans är så omfattande att det påverkar möjlighet att följa Skollagen.

Att majoriteten röstade för dessa besparingar utan att inse vilka konsekvenser de nu lagda budgetramarna får för grundskolan och förskolans verksamhet upplever (S) i nämnden som ett direkt oansvarigt agerande.  Beslutet kunde tas genom att (SD) valde att lägga ner sin röst.

(S) yrkade på att nämnden skulle begära om mer pengar hos fullmäktige. Pengar som behövs för att upprätthålla skollagens bestämmelser samt säkerställa lärartätheten.

Vi kommer att fortsätta kampen för en bra skola var helst vi kan göra det

lovar Benny Halldin

Information om den närmaste tidens aktiviteter:

  • Distriktet anordnar en medlemsutbildning 1 med 3 träffar under våren, mer information om detta kommer att dyka upp på vår hemsida.
  • Till Er ”daglediga” (S)are! Välkommen till Humlan, Kållekärr onsdag 20 mars klockan 14.00 för både en prat- och kaffestund. Vi beräknar därefter träffas var fjortonde dag. Välkommen och tag gärna med någon ytterligare. Ytterligare information kontakta: Jan-Evert Halldin, 0706-430171, jan-evert.halldin@telia.com
  • Nästa kommunfullmäktigemöte blir torsdagen den 21 mars. Välkomna till kommunhuset i Skärhamn eller lyssna på tjorn.se
  • Rosalie håller i en studiecirkel/valarbetsgrupp inför EU-valet den 25/3, 8/4 och 22/4 i Humlan kl. 18.00. Välkomna!
  • Vi har beslutat att öppna en partiexpedition på Humlan. Expeditionen kommer att vara bemannad varje måndag 18.00-19.00 under veckorna 2-22 (dock inte 30:e april) och 34-50. Välkomna in själv eller spridd informationen till alla som vill ha svar på frågor eller bara komma in för att dricka en kopp kaffe.

Varmt välkomna att delta i de olika evenemangen!

facebook Twitter Email