Ordförande har ordet

På Kommunfullmäktige mötet den 20 februari skedde ett antal intressanta saker. Trots alla våra försök att få en tillstånd ett bättre politiskt klimat och normala politiska spelregler i det kommunala arbetet har de styrande inte velat gå oss till mötes på någon betydelsefull punkt. I det läget valde vi att inte tillsätta någon (S) ledamot i Kommunfullmäktiges presidie. När frågan ändå dök upp på dagordningen valde vi att argumentera att punkten skulle lyftas ut tills vi nått ett bättre politiskt samarbetsklimat.

En majoritet valde dock att ta upp frågan på dagordningen. När frågan skulle avgöras fanns en kandidat från (SD) och en kandidat från (V). Den första slutna omröstningen slutade med 3 röster till (SD) och 5 till (V) dock avlades för många röster så en ny omröstning krävdes. Nu hade (SD)´s kandidat fått 6 röster och (V)´s kandidat också 6 röster. Lottning krävdes för att utse Alma Sibrian (V) till ny 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige.

Nästa fråga blev VA-taxan där vi återremitterat detta för att få gjort en bättre utredning av en ny taxe-konstruktion med b.la. säsongs taxa m.m. Inget av detta hade genomförts sedan föregående möte utan majoriteten bestående av (M), (L), (C), (KD), (SD) och (MP) valde att rösta igenom den rekordstora taxehöjningen.

Vid nästa punkt så skulle frågan om ett nytt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder avgöras. Majoriteten bestående av (M), (L), (C), (KD), (SD) och (MP) ville med det nya reglementet legalisera sitt sätt att tillsätta samtliga ledamöter i presidier efter egen vilja. Det vill säga tillsätta både kommunalråd och oppositionsråd efter vad man finner vara bäst. Detta var något som vi starkt motsatte oss. När vi även förlorade denna omröstning tyckte vi att det var nog och reste oss och lämnade mötet.

Situationen på Tjörn är minst sagt unik. Hur som helst kommer vi inte sluta kämpa för en bättre ordning på Tjörn. Var det görs bäst utanför eller inne på Kommunfullmäktige återstår att se. Det enda som är säkert är att vi skall fortsätta vårt politiska arbete.

Lovar Benny Halldin

Information om den närmaste tidens aktiviteter:

 • Till Er ”daglediga” (S)are! Välkommen till Humlan, Kållekärr onsdagen den 18 mars klockan 14.00, denna gång får vi besök av VD för Tjörns Sparbank.
  Vi träffas därefter var fjortonde dag på onsdagar jämna veckor klockan 14.00.
  Välkommen och tag gärna med någon ytterligare.
  Ytterligare information kontakta: Jan-Evert Halldin på telefon 0706-430171, eller via e-post: jan-evert.halldin@telia.com  
 • Nästa kommunfullmäktigemöte blir torsdagen den 19 mars.
  Välkomna till kommunhuset i Skärhamn eller titta och lyssna via www.tjorn.se
 • Medlemsmötet i april blir tisdagen den 21 april. Anteckna detta möte redan nu för säkerhetsskull.
 • Partiexpeditionen vi träffas som vanligt i Humlan! Lokalen kommer att vara bemannad varje helgfri måndag 18.00-19.00 under veckorna 2-22 och 34-49, (stängt den 13:e april då det är heldag) .
  Välkommen in själv eller spridd informationen till alla som vill ha svar på frågor eller bara komma in för att dricka en kopp kaffe.

Varmt välkomna att delta i de olika evenemangen!

facebook Twitter Email