Över 100 000 personer, mer än 5 % av invånarna, står i kö till sjukvården i Västra Götalandsregionen

Snart är 2021 slut och vi kan lägga ytterligare ett år till handlingarna. Ett år som varit oerhört tufft för vården och regionen i övrigt. För människor som drabbats av pandemin eller som är i behov av vård nu.

Över 100 000 personer, mer än 5 % av invånarna, står i kö till sjukvården i Västra Götalandsregionen. En kö som till stor del fanns redan innan pandemin. En genomgång bland landets universitetssjukhus visar att Sahlgrenska universitetssjukhuset har lägst tillgänglighet bland alla universitetssjukhus i landet.

Samtidigt har den moderatledda regionledningen lagt nya besparingskrav på sjukhusen och de sitter just nu och planerar för minskningar av personal och besparingar på verksamheten.

Kostnaderna för hyrbemanning ökar genom att regionen har brist på vårdpersonal. Invånarna i Västra Götaland måste få sin vård i tid och sjukhusen måste få reella förutsättningar för ekonomi och verksamhet i balans.

Samtidigt har vi överskott på 2 400 miljoner kronor!

I media rapporteras om personalens tuffa arbetsbörda och att många säger upp sig I dagsläget saknas ett stort antal sjuksköterskor till operationssalarna, förlossningen och intensivvården.

Personalbristen är särskilt allvarlig mot bakgrund av att tusentals patienter väntar på sin uppskjutna operation.

Hyrbemanningen har ökat med 148% i sep från förra året, enligt regionrapport. ’Samtidigt läser vi om ständiga överbeläggningar och för få vårdplatser.

Extra resurser har behövts under pandemin för att personal ska få semester och återhämtning. Men det visar också nu att akutsjukhusen behöver större marginaler, fler kollegor och fler vårdplatser nu och framöver.

Om mindre än ett år är det val och vi kommer att fram till dess arbeta för ett maktskifte i regionen.

Med vänlig hälsning

Janette Olsson (S)

Regionråd i opposition i Västra Götalandsregionen

Telefon: 0702212801

janette.olsson@vgregion.se

facebook Twitter Email