Personal – en förutsättning för välfärden

Västra Götalandsregionen är en av landets största arbetsgivare, med sina drygt 55 000 anställda.

Det är en offentlig och skattefinansierad verksamhet och ska därför erbjuda arbetsplatser där relationen mellan krav, förväntningar och resurser hänger ihop och där medarbetare har möjlighet att påverka arbetssituationen. Så är det inte alltid i dag.

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv.

För att nå ett jämställt samhälle krävs ett långsiktigt och systematiskt arbete. De osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska försvinna.

Jämställdhetsarbetet ska vara en integrerad del i ordinarie verksamhet och ett jämställdhetsperspektiv ska finnas överallt där beslut fattas, resurser fördelas och verksamhet genomförs.

Vi socialdemokrater vet att välfärden bara kan bli så bra som personalens förutsättningar medger.

Västra Götalandsregionen erbjuder många olika typer av intressanta och utvecklande arbeten. Många trivs med sitt jobb, men inom vissa verksamheter upplever anställda en hård arbetsbelastning och för tungt ansvar.

En bra arbetsmiljö och hög delaktighet för alla medarbetare är en förutsättning för att Västra Götalandsregionens verksamheter ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Vidareutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling är viktig, såväl för de anställda som för regionen som arbetsgivare, inte minst inom vården, där forskning och utveckling tagit stora kliv framåt.

I dag görs insatser i form av bland annat specialistutbildningar på betald arbetstid för sjuksköterskor och undersköterskor.

Strukturerad yrkesintroduktion ges till undersköterskor och sjuksköterskor för att möjliggöra en bra start för de nyutexaminerade. Vi vill att detta utvidgas till fler yrkesgrupper.

Socialdemokraternas prioriteringar är:

  • En god arbetsmiljö och hållbara arbetsvillkor
  • Sjukvårdspersonalen ska ha konkurrenskraftiga löner
  • Rätt kompetens på rätt plats.
  • Sjukvården ska bli oberoende av hyrpersonal

Benny Halldin (S) ledamot i Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige

facebook Twitter Email