Pilane skulpturpark!

Det har varit en debatt i Lokaltidningen som rör Pilane skulpturpark, med anledning av detta vill Socialdemokraterna Tjörn förtydliga vad vi står i frågan.

Pilane är idag ett mycket uppskattat utflyktsmål för många besökare från hela världen. Konstutställningen i Pilane är en viktig tillgång för Tjörn och Klövedal och måste därför värnas.

En av de snabbaste växande branscherna innan pandemin slog sitt järngrepp över världen var besöksnäringen.

När vi nu börjar se ljuset i tunneln och börjar öppna upp våra samhällen igen kommer säkert även besöksnäringen att få ett stort uppsving. Vi måste vara förbereda på att möta detta.

För Tjörn är denna tillväxtbransch en unik möjlighet. Såväl i arbetstillfälle som att attrahera nya människor och företag till vår kommun.

Visst är det underbart att se konstverken som ställs ut i den vackra västkustnatur som Pilane utgör. Vi får ta del av internationellt kända konstnärer deras kreativitet och genialitet på ett helt unikt sätt.

Nu har en konflikt blossat upp kring parkeringar till Pilane skulpturpark. Hur parkeringsfrågan skall lösas är ännu oklart men bäst vore om Tjörns kommun tog ett initiativ för att samla alla berörda parter för att på ett konstruktivt sätt försöka lösa frågan.

För att ”Hela Tjörn skall leva Hela året” är Pilane skulpturpark en viktig pusselbit som måste värnas.

facebook Twitter Email