Politik är att vilja

Olof Palme skrev 1968 en bok med titeln ”Politik är att vilja”. Detta är minst lika sant idag som det var då. Vi måste fundera över vad vi vill med politiken såväl i Sverige som här lokalt på Tjörn.

Jag har tidigare här i Tjörnkuriren argumenterat för en offensiv plan för kommunens investeringar!

När vi nu genom vaccinationer snart kan se slutet på Coronakrisen är det viktigt att ta nödvändiga beslut för att kunna sätta spaden i marken. Detta för att genomföra det vi vill med Tjörns kommun.

Var vi Socialdemokrater står när det gäller investeringar som behövs för en ny skolstruktur är väl tydligt för alla. Få politiska frågor är så väl utredda som denna och alla vet hur viktigt det är att vi tar ett snabbt beslut som kan ge skolan den arbetsro den så väl behöver. Totalt rör sig detta om investeringar för flera hundra miljoner vilket inkluderar att omedelbart starta projektet ”Bleket skolan”.

Men Tjörns kommuns investeringsbehov stannar inte där:

Ett nytt äldreboende på nordöstra Tjörn måste bli ett viktigt steg i att skapa världens bästa äldreomsorg.

Flera nya flerbostadshus för hyresrätter för att få igång flyttkedjor. Ett viktigt steg för att skapa bra boende för våra ungdomar såväl som våra äldre.

En ny färja för att skapa säkra och moderna förbindelser med våra öar och en ny länk mot Kungälv/Göteborg.

En upprustning och modernisering av vårt VA-nät för att på sikt kunna sänka våra höga VA-taxor.

Listan är lång men vi måste våga spänna bågen och vilja något med Tjörns kommun, allt för att kunna skapa en bättre kommun för våra invånare.

Vi är övertygade att nu är rätt tillfälle att gå från ord till handling. Räntenivåerna är och enligt prognoser kommer att förbli låga för lång tid framåt.

Med andra ord det kommer aldrig bli billigare att genomföra dessa för Tjörn så nödvändiga investeringarna.

Så kan vi på Tjörn med en offensiv investeringsstrategi komma ut starkare ur Corona krisen än vi gick in i den och samtidigt dra vårt strå till stacken för hela landets bästa.

Detta är vad vi Socialdemokrater menar med att VILJA något med politiken för Tjörn. Frågan är bara nu vad vill andra partier på Tjörn med Tjörn.

Benny Halldin (S)

facebook Twitter Email