Presentation av tre medlemmar med nya uppdrag

Bli medlem du också, klicka på denna länken och anmäl dig som medlem hos Socialdemokraterna!

Mitt namn är Stefan Wirtberg, jag bor i Hjälteby och arbetar som Energiingengör/energistrategi på Lokalförvaltningen i Göteborg.
Jag har fått förtroendet att vara ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden i Tjörns kommun och nämndeman vid Uddevalla Tingsrätt under tiden 2020–2023.
Mitt intresse för politik har alltid funnits precis som vetskapen om att mina värderingar alltid hört hemma hos Socialdemokraterna. Att aktivt gå med i Socialdemokratiska partiet på Tjörn, beslutade jag mig för, så sent som hösten 2018 i samband med valet.
Jag vill bidra till att Partiet växer och tar tillbaka röster inför nästa val.
Vi lever i en polariserad värld och då behöver vi förtydliga Socialdemokraternas värdegrund. Ett sätt att påverka förutom att rösta är att också gå med i partiet. Där finns plats att växa, vilket jag fått göra. Det är fantastiskt att också kunna påverka på riktigt.
I och med att jag gått med så har jag också fått många nya vänner.

Mitt namn är Emma Lennholm. Född och uppvuxen på Alen på Tjörn, där jag även bor kvar.
Har två barn, Nicholas 9 år och Linnea 3 år, och en man som heter Hampus.
Mina hjärtefrågor inom politik är skol/utbildning/särskilt stöd, LSS-frågor och ungas psykiska hälsa.
Dessutom hade en cykelväg längsmed väg 160 inte suttit fel.
På fritiden är jag en bokslukare och tycker om att skriva.
Jag har känt mig oerhört välkommen inom partiet och ser fram emot att samarbeta och förhoppningsvis kunna bidra både med engagemang och nya idéer.
I och med mitt engagemang i skolfrågan som inleddes under våren så kom jag in i politiken på Tjörn. Jag har dock alltid haft ett stort politiskt intresse och var medlem i SSU och Ungdom mot rasism som ung. Främst har dock mitt engagemang riktats mot att hjälpa utsatta grupper och har bland annat grundat och drivit en jour för våldtäktsdrabbade samt stridit för afghaners rätt till asyl, och nu senast arbetat tillsammans med Tjörns föräldrar för att stoppa nedskärningarna inom skolan.
Man skulle kunna säga att jag även har politiken i blodet då både min farfar Raymond Hermansson och mina morföräldrar Inger och Kurt Jonsson var aktiva inom partiet.
Jag är socionom med magisterexamen i socialt arbete i botten. Mitt yrkesliv har främst varit som kurator inom skolan och många av mina vidareutbildningar är därför inom det området. Under ett antal år var jag även föreståndare för HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Jag har även arbetat som kontaktperson samt varit familjehem åt en ensamkommande pojke. Därför är det inte så förvånande att mina hjärtefrågor rör barn och unga. Förutom en väl fungerande skola och barnomsorg är min vision där mötesplatser över generationerna skapas genom ett välfungerande samverkan mellan olika instanser i samhället där vi tar hand om varandra, tar tillvara på varandras kompetens och skapar ett samhälle baserat på gemenskap. Med detta menar jag bland annat samverkan mellan skola och pensionärsföreningar/äldreboenden, LSS-verksamhet integrerad i skolan och mer av kulturskolans verksamhet ute på plats i skolorna.
Jag vill tacka alla som fått mig att känna mig så otroligt välkommen som ny medlem och ser fram emot vidare arbete inom partiet tillsammans mer er.

Mitt namn är Ludwig Andréasson är 20 år och bor i Höviksnäs.
Jag sitter som ersättare i kultur- och fritidsnämnden för Socialdemokraterna.
Förutom det studerar jag även på Göteborgs universitet och jobbar extra på ICA och som lärarvikarie.
Jag började tidigt intressera mig för politik och skrev en mängd insändare om saker jag ansåg var fel i samhället och ämnen jag ansåg vara viktiga att prioritera – Vård, Skola och Omsorg.
Min syn på Tjörns kommuns problem och felprioriteringar stämde väl överens med Socialdemokraternas analys av läget i kommunen.
Så Socialdemokraterna på Tjörn blev ett självklart val för mig, för deras kamp att sätta välfärden i första rum.

facebook Twitter Email