Rätt till bra bostäder åt alla!

Det är en av socialdemokraternas viktigaste välfärdsfrågor, slog Joakim Järrebring, riksdagsledamot (S) fast, när han på tisdagskvällen gästade medlemsmötet hos Socialdemokraterna på Tjörn. Den marknadsfixering vi haft de senaste 20 åren måste brytas och vi måste komma tillbaka till en social bostadspolitik igen.

Det håller inte att bygga dyra bostadsrätter utan staten måste bli en aktör där bland annat hyran hålls nere med bostadssubventioner. Så gör man på många håll ute i Europa, så har vi gjort tidigare i Sverige och den gångna mandatperioden har vi börjat så smått komma tillbaka.

-Den gångna mandatperioden har inneburit den största statliga bostadssatsningen på 20 år, och där bostadssubventioner för nybyggda hyreshus har givet en hyressänkning på cirka 30%.

– I Kållekärr har tex en trerums lägenhet på 65-70 m2 kunnat få en hyra kring 7000:- i månaden istället för närmare 11000:- utan subvention.

Men det behöver göras mer. Men med den M,KD och SD budget som nu ligger ville dessa partier helst ta bort detta stöd. Dock kom januariavtalet emellan så C och L accepterade ett fortsatt stöd under kommande mandatperiod.

Socialdemokraterna har också förbättrat bostadsbidraget och bostadstillägget.

Under åren framåt vill vi

  • fortsätta att bygga och bygga bostäder som fler har råd att bo i. Vi vill bygga minst 250 000 nya bostäder under åren 2015-2020 och därefter i genomsnitt 45 000 bostäder om året fram till 2030
  • vi vill särskilt prioritera satsningar för att fler unga ska kunna flytta hemifrån och få sin första bostad genom en ny boendeform – ungdomsbostäder
  • minska kraven för studentbostäder och för små lägenheter riktade till unga som arbetar
  • kommunerna ska ha möjlighet att i högre utsträckning villkora markanvisningar och få rätt att i detaljplanen ange upplåtelseform som en del i att motverka segregation
  • vi säger nej till marknadshyror. Vi vill värna om allas rätt till en bostad, oavsett storlek på den egna eller föräldrarnas plånbok.

 

Tjörns socialdemokrater ser att kommunens bostadsbolag behöver spela en mycket mer aktiv roll för att tillgodose alla tjörnbors behov till en bra bostad och att inte villor bara byggs högt uppe på våra berg för sjöutsiktens skull. Men ska rätten till bra och billiga bostäder åt alla tjörnbor förverkligas behövs ett nytt styre i kommunen!

facebook Twitter Email