S-kvinnor i Göteborgsområdet bjuder in till seminarium med temat EU-VALET 2019

Lördag 19 januari klockan 10.00-1500, Kulturhuset Fregatten i Stenungsund

Medverkande: Ann Hedh, EU-parlamentariker

Anna har varit ledamot i EUparlamentet sedan 2004. Hon är bl a ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, ersättare i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

  • Kl 09.30 Kaffe
  • Kl 10-00-12.00 Anna Hedh
  • Kl 12.00 Lunch
  • Kl 13.00 – ca 15.00 Anna Hedh

 

Anmälan senast 15 januari 2019 till e-post: marlene.segerson@gmail.com mobil 073-374 21 20 eller eva.er@hotmail.com mobil 070-256 58 11.

facebook Twitter Email