Så klarar vi att hålla Tjörn flytande under pandemin

Många på Tjörn är hårt drabbade av effekterna av Coronakrisen. Och fler är oroliga. Regering och riksdag har sjösatt ett antal åtgärder för att mildra krisen, men fler insatser behövs. Tjörns kommun förbereder ett paket med lättnader för kommunens befolkning, föreningsliv och näringsliv.

Socialdemokraterna, Björn på Tjörn och Tjörn partiet lyfter gemensamt på alla stenar för att hitta lösningar,

Det här är vårt förslag till åtgärder för att mildra Coronakrisens följder för befolkning och föreningsliv i Tjörns kommun.

 • Lokaler och hallar som avbokas med kort varsel debiteras inte.
 • Kommunen ska inrätta en e-tjänst där personal hos företag med arbetsbrist kan anmäla sitt intresse för tillfällig anställning som timavlönad inom kommunen när det blir arbetskraftsbrist i samhällsviktiga funktioner.
 • Kommunen ska subventionera gymnasieelever, som i nuläget pluggar hemifrån, som äter dagens lunch, vardagar på valfri restaurang i kommunen. Subventionen blir 75 kronor per elev och dag.
 • Kommunens Måltidsbolag ska erbjuda hemleverans av Tjörnlådan till alla som är 70+, som i nuläget sitter i frivillig karantän hemma.
 • Kommunen ska omgående inventera om det finns föreningar som på grund av Coronakrisen får ekonomiska problem.
 • Kommunen ska omgående inventera om det finns föreningar som kan fortsätta hela sin eller delar av sin verksamhet med rätt IT-utrustning. Kommunen ser i så fall över möjligheterna att stötta föreningarna med detta.
 • Kommunen ska fortlöpande och i samarbete med Västtrafik se över kapacitet kontra behov av kollektivtrafik, detta för att möjliggöra för alla, både ordinarie och ny personal, att ta sig till sina samhällsbärande uppgifter.
 • Tjörns Bostads AB ska tillsammans med socialförvaltningen stötta människor som får problem att betala sin hyra.
 • Socialförvaltningen ska se över möjligheter och regelverk för att kunna stötta människor som får tillfälliga problem att betala sina levnadskostnader, även om de har fast egendom som hus eller bostadsrättslägenheter.
 • Kommunen ska öppna möjligheten för all personal inom Tjörns kommun att gå upp till heltidstjänster.
 • Kommunen ska snabbutreda möjligheten att snabbutbilda personal till omsorgen inom Tjörns kommun.
 • Kommunen ska följa Socialtjänstlagen, om inget annat beslutas i regeringen, när det gäller hemtjänst till boende på Tjörn.
 • Kommunen ska, efter en individuell behovsprövning, tillfälligt be arbetslösa att inte utnyttja sina platser i förskolan, detta för att minska belastningen på vår personal.
 • Kommunen ska utreda att lite långsiktigare starta ett distansutbildningscentrum för att hjälpa människor som behöver ställa om till nya arbeten.
 • Kommunen ska ta ett initiativ att tillsammans med Tjörns Sparbank stötta människor och föreningar med lite långsiktigare betalningsproblem.

Det här är åtgärder för att mildra Coronakrisens följder för näringslivet i Tjörns kommun som vi i oppositionen vill ska genomföras:

 • Kommunen ska ha en generös hållning till kortare betalningstider till leverantörer om behovet finns.
 • Tjörns Bostads AB ska tillsammans med näringslivsenheten stötta företag som får problem att betala sin hyra.
 • Kommunen ska ta ett initiativ att tillsammans med Tjörns Sparbank stötta företag med lite långsiktigare finansieringsproblem.
 • Tjörns kommuns näringslivsenhet ska förstärka samarbetet med ALMI för att bibehålla och utveckla vårt näringsliv.

Vi tittar också på andra lättnader eller stöd som vår befolkning, vårt föreningsliv och vårt näringsliv kan komma att behöva och vi tar tacksamt emot tips.

Vi vill även att Tjörns Bostads AB och de kommunala förvaltningarna kommer att vara generösa med anstånd och betalningsplaner för att underlätta för oss alla att ta oss igenom Coronakrisen.

Samtidigt vill vi uttrycka vår stora tacksamhet till all personal som under pressade förhållanden jobbar till det yttersta för att få kommunen att fungera. Än en gång ett stort tack för detta!

Slutligen vill vi uppmana både kommunanställda och alla andra invånare i Tjörns kommun att tänka extra på att gynna vårt lokala näringsliv i denna svåra tid.

facebook Twitter Email