Så säger vi Socialdemokrater på Tjörn, ja till kulturen!

Socialdemokraterna har hela tiden arbetat för uppbyggandet av Kulturskola i alla kommuner. Så kom också dåtidens musikskola till Tjörn på ett (S)-initiativ. Vi arbetar också hårt för att hålla nere deltagaravgifterna, så att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta i skapande kulturverksamhet. Detta är fortfarande av högsta prioritet för oss!

Men konflikten om Sagahuset handlar inte om det. Istället för ett dyrt ”kulturhus” i Skärhamn, vill vi erbjuda dessa möjligheter inom ramen för den nya skolstruktur, som nu tas fram för Tjörn.

Socialdemokraterna på Tjörn arbetar för att vi återigen ska få en skola av toppklass på Tjörn.  Då måste vi vara beredda att investera. Det finns nu beslut i kommunen om att behålla och utveckla våra två högstadieskolor i Häggvall och i Bleket.  Bra.

Var låg- och mellanstadier och förskolor ska finnas ska diskuteras och beslutas framöver. Då säger vi  nej till besparingar, som drabbar eleverna. Eleverna på Tjörn ska få en bättre skola i alla stadier!

En bra skola kräver bra lärare och annan personal, som får goda förutsättningar i sitt arbete, bra och ändamålsenliga lokaler för skolverksamhet men också för kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter. Alla dessa möjligheter måste finnas både i anslutning till Häggvall- och till Bleket- skolorna. Elevhälsan måste byggas ut och skolvägen vara säker.

Tjörn måste också bli en bättre arbetsgivare som kan få anställda att stanna och utvecklas i jobbet samt locka nya duktiga medarbetare till Tjörn.. Dessutom måste vi bygga fler äldreboenden och trygghetsboenden för våra allt fler äldre.  Allt detta kräver pengar. Det är vi beredda att ta fram.  Speciellt om vi också får en socialdemokratisk regering, som lovat stödja kommunerna rejält, som de ju också gjort i denna mandatperiod. Men vi kan ändå inte lova allt till alla, inte ens i valtider!

Den borgerliga majoriteten på Tjörn har informerat om att kommunen inte ska besluta om sin budget för 2019 förrän efter valet.   Varför ?  Det ryktas att det finns ett rekordstort underskott på hela 60 miljoner redan vid ingången i budgetarbetet. Kan man då strunta i det och lova allt möjligt ? T.ex. ett kulturhus i 100 mijonersklassen! Nej självklart inte!  Här kommer att krävas hårda prioriteringar och för oss socialdemokrater är saken klar.  Vi prioriterar skolan, äldreboenden och personalens möjligheter att göra ett bra jobb i kommunen!

Rosalie Sanyang, Vice orf. i S på Tjörn och ordförande i S-kvinnor Tjörn

facebook Twitter Email