Sjukvården

I en undersökning från Novus vet nästan varannan svensk (47 procent) inte om att regionerna ansvarar för sjukvården.

Vad som är ännu värre är att 52 procent av svenskarna inte vet vilket eller vilka partier som styr i regionen de bor i. Det här är allvarligt.

Om medborgare varken vet vem som ansvarar för sjukvården, eller vilka partier som styr den region man bor i, blir det svårt att kunna utkräva ansvar.

Ansvarsutkrävande är en central del i vår demokrati. Möjligheten att kunna utkräva ansvar för beslut fattade av politiker är en grundbult i vår demokrati och har dessutom en legitimitetsskapande effekt. 

Därför måste politiker klargöra hur det faktiskt är ställt. I Sverige är det de 21 regionerna (fd landstingen) som ansvar för sjukvården.

Regeringen kan genom statsbidrag skjuta till pengar, men det är uteslutande upp till regionerna var man gör med pengarna.

I vår region styr för tillfället M, KD, C, L och MP. Så är man missnöjd över sjukvården skall man i första hand vända sig till sina regionpolitiker. 

Under pandemin är det uppenbart personalen i den svenska hälso- och sjukvården varit centrala för att rädda liv.

Därför väljer nu regeringen att under 2022 gå fram med stora satsningar på över 5 miljarder kronor för att stärka den svenska sjukvården. Det handlar bland annat om: 

  • 2 miljarder för att hantera det uppdämda vårdbehovet efter pandemin. 
  • Fortsatta satsningar på att stärka förlossnings- och eftervården.
  • 30 miljoner kronor för att öka antalet utbildningsplatser inom specialistundersköterskeutbildningen.
  • 20 miljoner kronor för fler decentraliserade vårdutbildningar.  
  • 2 miljarder för fortsatta satsningar på personalen inom hälso- och sjukvården. 
  • 25 miljoner för att öka antalet VFU-platser. 
  • 1 miljard i tillskott för att möjliggöra fortsatt arbete inom hälso- och sjukvården. 

Det hela visar faktiskt att det spelar roll vem som styr. Vill du att dina skattepengar används för att läggas på hög eller ska de användas för att stärka sjukvården? Vi socialdemokrater vet vad vi vill. 

facebook Twitter Email