Ska vi lyckas med förändringar måste vi lyssna på personalen!

Stadsminister Stefan Löven skriver i debattartikel att hans målsättning är att Sverige ska bygga värdens bästa äldreomsorg.

Vi socialdemokrater på Tjörn tar tag i stafettpinnen och börjar arbetet med att titta på hur vi på Tjörn kan ligga i topp på rankningen när det gäller äldreomsorgen i Sverige.

Du ska känna dig trygg med att den dag du eller en anhörig behöver stöd från äldreomsorgen ska den finnas där och möta dig i din vardag. Det ska vara en äldreomsorg med hög kontinuitet, hög kompetens och tid att ge den omsorg du behöver. Alla förtjänar en trygg ålderdom.

Utbrottet av covid-19 har visat att det finns många brister i dagens äldreomsorg. Viruset har påmint oss om att det samhälle som pandemin drabbat inte är ett perfekt samhälle.

Vi måste nu ta lärdom av de brister som uppdagats och inte bara ta ett steg framåt utan flera.

I det här arbete är personalen avgörande. Äldreomsorgen bärs i dag upp av hårt arbetande tjejer och killar som gör sitt bästa men som på grund av sina arbetsvillkor inte fullt ut kan använda sin kompetens.

För oss står det bortom allt tvivel att personalens villkor måste förbättras och deras status höjas för att deras förutsättningar att göra ett bra jobb ska öka.

Vi påbörjar nu vårt arbete med att i vår bjuda in personal från Kommunal Tjörn till ett möte dedikerat till diskussioner om hur vi ska arbeta för att förändra / förbättra dagens äldreomsorg till något mycket bättre.

Hur ska vi lyfta personalens status, få dem delaktiga i arbetet om att förändra / förbättra och inte bara låta det bli en kontorsprodukt. Man kan ibland se lösningar av hur verksamheter ska fungera framtagna vid ett skrivbord som se helt fantastiska ut, men som sedan inte alls fungerar i praktiken.

Ska vi lyckas med förändringar måste vi lyssna på personalen och jag vet att vi har en fantastiskt bra personalstyrka här på Tjörn som med rätt förutsättningar utan problem kan lyckas med detta.

Regeringen har satsat pengar till äldreomsorgslyftet vilket innebär att anställda inom äldreomsorgen ges möjlighet att läsa till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid med fast anställning. I budgeten för i år utökas satsningen så att över 10 000 personer kan omfattas.

I budgeten föreslås också ett långsiktigt permanent stöd till kommunernas äldreomsorg om 4 miljarder kronor årligen. Med de här pengarna ges kommunerna långsiktiga förutsättningar att göra de förändringar som krävs.

Låt oss använda dessa satsningar på ett effektivt sätt här på Tjörn.

Att bygga ett av Sveriges bästa äldreomsorger är en stor uppgift som Socialdemokraterna är villiga att ta sig an – men vi hoppas även att övriga partier på Tjörn kommer att stötta oss i vår målsättning!

Göran Hermansson (S)

facebook Twitter Email