Skolgårdar

När vi nu planerar för framtidens skolstruktur och med det också planerar att investera 100-tals miljoner i nya skolbyggnader är det också på sin plats att fundera över vilken utemiljö vi vill skapa för våra barn.

Många av oss minns väl vår egen tid i skolan både vad som hände under lektionen och det som hände på rasten.

För att vi skall få ett bra lärande är rörelse, rekreation och vila också viktiga parametrar förutom att det naturligtvis också måste finnas resurser till lärare, lokaler och läromedel.

Boverket har gett ut en vägledning med rekommendationer på hur vi skall se på utemiljön kring våra skolor. Vägledningen ”Gör plats för barn och unga!” Är till för att uppmärksamma hur man skall planera, utforma och förvalta skolans och förskolans utemiljöer.

I denna vägledning kan man bland annat läsa hur man skall dimensionera och utforma sina skolor och förskolors utemiljöer. Till exempel behöver en förskola ha en friyta på minst 40 kvadratmeter per barn. Det borde vara en självklarhet att en tillräckligt stor yta ger utrymme till lek som i sin tur leder till fysisk aktivitet eller kort sagt ”Rymliga utemiljöer behövs för starka och friska barn.”

Vad man tyvärr ofta glömmer är hur ytan är utformad. Vad en utemiljö för förskolebarnen skall innehålla kan sammanfattats i följande sex punkter.

Barnens miljö skall ge möjlighet till att:

  • utforska höjder (klättra, klänga, hoppa, balansera)
  • uppleva hög fart (springa, gunga, glida, cykla, skejta)
  • utforska sina gränser för vad som är farligt (klätterväggar, eld, is, vatten)
  • testa vanliga verktyg (tälja, hugga, såga)
  • kämpa (tävla, fajtas, brottas)
  • testa vara själv (gömma sig, dra sig undan)

Många kommuner har svårt att följa denna vägledning. Framförallt i storstadskommuner är det många intressen som slåss om de attraktiva tomterna. Får de kortsiktiga ekonomiska intressena ensidigt bestämma riskerar våra barns behov att väga lätt.

När nu Tjörns kommun tar ett totalgrepp över skolan så måste vi tänka långsiktigt för våra barn och barnbarns skull.

Vi har både platsen och ekonomin att skapa en framtida skola som både har lokaler, utemiljöer och resurser till lärande som är i världsklass. Detta är våra barn verkligen värda.  

Ledorden för vårt skolbeslut borde vara ”Alla barn på Tjörn ska få den bästa förutsättning för en god start i livet”. Med vår budget gör vi denna Vision möjlig inte bara för några få utan för alla barn på Tjörn.

Benny Halldin ordförande för Socialdemokraterna på Tjörn

facebook Twitter Email