Skolskjutsar i egen regi

Fördelar med skolskjuts i egen regi

Jag minns själv när jag som barn varje morgon åkte ”Hildur-bussen” till skolan. Ofta var det Håkan som körde. Vi barn kände varandra och vi kände Håkan. Han kunde stanna och följa över vägen vid behov, reda ut konflikter och vid sällsynta vårdagar tog han ett stopp vid Almö Livs och bjöd alla barn på glass.

Men det är inte enbart av nostalgiska skäl som jag anser att skolskjutsar i egen regi vore något som kommunen skulle gynnas av.

För det första har vi det som vi i dagligt tal kallar skoltaxi, som beviljas de barn som t.ex. har någon form av funktionshinder som hindrar dem från att åka vanlig skolbuss samt de som av någon anledning inte kan ta sig till en av linjetrafikens busshållplatser. Det kan bero på att vägen mellan hem och busshållplats är för lång eller att det på något sätt kan anses vara farligt för barnet att gå längs den vägen.

Om kommunen hade skoltaxi i form av minibussar i egen regi finns det mycket större möjligheter att hämta upp barnet på andra platser närmare hemmet men kan ta med fler barn än en skoltaxi, då även majoriteten av de barn som lider av funktionsnedsättningar inte har behov av att åka ensamma utan det just är den mer okontrollerade miljön på linjetrafiken som innebär ett problem.

Detta torde också vara mer ekonomiskt då avtalen med Västtrafik idag tycks innebära att man betalar mer än tusen kronor för en taxikörning som i vissa fall bara är en resa på tio minuter.

I egen regi kan skoltaxin också erbjuda en högre kvalitet på så sätt att man kan ha chaufförer med lokalkännedom som inte hamnar på villovägar eller fastnar i morgontrafiken från annan ort

Chaufförerna kan då också bli bekanta, återkommande ansikten för barnen som skall åka med, vilket skapat en ökad trygghet för alla barn men särskilt de med neuropsykiatriska funktionshinder. Detta kan i sin tur minska risken för barn som vägrar åka med och skapar så kallade ”bommar”.  

Chaufförer som lär känna barnen har också större möjlighet att göra enskilda anpassningar vid behov. Sådana anpassningar skulle kunna innebära särskilda sittplatser för vissa barn som kanske har behov av närhet till chauffören, att komma in och hämta barn, följa över trafikerade vägar eller möjlighet att vänta lite extra vid behov.

Personligen kan jag se många fördelar med att inte bara nöja sig med skoltaxi utan att börja bedriva all skolskjuts i egen regi.

Med all skolskjuts i egen regi hade alla skolskjutsar fått samma fördelar som beskrivits ovan, och behovet av specialtransporter som skoltaxi hade med största sannolikhet minskat enormt. Det hade av samma skäl som ovan också inneburit en ökad trygghet och säkerhet för öns alla barn.

Skolan har visserligen inget tillsynsansvar enligt lag under vägen till och från skolan men de har ansvar för att hantera eventuella kränkningar som sker under färden och detta underlättas av att man har en välkänd person som känner till de enskilda eleverna och kan hålla koll och ingripa vid behov

I vissa fall kan man också vinna ekonomiskt och organisatoriskt då skolans ramtider inte behöver anpassas efter linjetrafiken utan vara mer flexibla, även gällande ändringar av tider med kort varsel. För att kunna utnyttja en skolskjuts i egen regi maximalt kan man även anpassa så att alla skolor inte börjar och slutar samtidigt för att minska behovet av antal fordon.

Vi har också kunnat se att Västtrafiks avtalskostnader för skolskjuts hela tiden återkommer som en ”oförutsedd post” i budget och ser dessutom ut att fortsätta öka avsevärt framöver. I egen regi hade kommunen haft större kontroll och översikt över kostnaderna vilket kan skapa en mer stabil och förutsägbar budget.

Emma Lennholm

facebook Twitter Email