Skyddsombuden räddar liv

Varje vecka dör någon till följd av sitt arbete och var tredje dödsolycka i byggbranschen sker på arbetsplatser där skyddsombud inte har tillträde.

I början av året la den socialdemokratiskt ledda regeringen fram ett förslag på riksdagens bord som handlar om en utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud, vilket innebär att de skulle få möjlighet att besöka fler arbetsplatser. Den lokala samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen är väsentlig för arbetsmiljöarbetet och den svenska modellen.

Nu står det dock klart att riksdagen kommer fälla förslaget. Det är djupt beklagligt att en majoritet i Sveriges riksdag vägrar inse vikten av detta förslag. Ytterst handlar det om liv och död. Sverigedemokraterna anser till och med att de regionala skyddsombuden borde avskaffas. Det är helt fel väg att gå. För oss socialdemokrater är det otänkbart att tumma på arbetsmiljön – särskilt i dessa kristider. Nu mer än någonsin behöver vi säkra arbetsplatser.

Vi såg vikten av att ha ett starkt skyddsombud, när det lokala skyddsombudet på Kvarnbackens serviceboende i Rönnäng stoppade arbetet då det inte fanns godkända munskydd för de anställda. Det resulterade i att arbetsmiljöverket utfärdade ett vite på 100.000 kr om inte Tjörns kommun gav de anställde den skyddsutrustning de behöver i det nära omvårdnadsarbetet. Skyddsombuden gör skillnad!

Coronakrisen visar med all tydlighet att det lokala arbetsmiljöarbetet är avgörande. Inom äldreomsorgen ser skyddsombuden exempelvis till att medarbetarna har rätt skyddsutrustning. Konsekvenserna av bristande utrustning är förödande.

I frontlinjen mot Covid-19 står hundratusentals anställda inom vård och omsorg som sliter, tar hand om våra nära och kära och räddar liv. De ska aldrig behöva känna sig rädda för att gå till jobbet. Deras insatser är ovärderliga – inte minst i dessa dagar. De ska känna sig trygga på sina arbetsplatser. 

I det starka samhället ska ingen ska behöva bli sjuk, skada sig eller dö av jobbet. Vi socialdemokrater kommer outtröttligt fortsätta kämpa för en trygg och säker arbetsmiljö, för att svenska löntagare ska kunna komma hem efter jobbet – friska och hela. I det arbetet är de regionala skyddsombuden helt avgörande.

Petra Eklund Ordförande LO facken Tjörn-Stenungsund

Claes Olsson Fackligt-Politisk ansvarig Socialdemokraterna Stenungsund

Göran Hermansson Fackligt-Politisk ansvarig Socialdemokraterna Tjörn                  

facebook Twitter Email