Socialdemokraterna ger inte upp gällande Bleketskolan

Bland Tjörns politiska styrande minoritet råder oenighet kring Blekets fortsatta vara eller icke-vara. Det finns de som anser att Bleket bör bli en del av historien och en ny högstadieskola byggas i Skärhamn.

På grund av att en gemensam ståndpunkt ej kunnat nås så har skolutredningar avlöst varandra och man drar ut på beslutsfattandet vilket enbart riskerar att förvärra en redan ansträngd situation gällande lokaler i skolan.

Socialdemokraterna på Tjörn är dock tydliga med att vi vill ha kvar Bleketskolan som ett av öns skolnav och det finns flera anledningar till detta.

Om hela Tjörn skall kunna leva och vara attraktivt att bo på så kan inte all verksamhet lokaliseras i Skärhamn, särskilt då delar av samhället består av äldre områden som inte är anpassade till stora mängder trafik.

Bleketskolan ligger nära ishallen och en ökad samverkan med denna hade kunnat möjliggöra en skola som kan profilera sig inom sport och hälsa.

En av de största anledningarna till att Bleketskolan bör finnas kvar och renoveras upp är dock den ekonomiska aspekten samt att det är avgörande för att åstadkomma den synergieffekt som skolutredningen talat om. Det är av förståeliga skäl mindre kostsamt att renovera och bygga till en befintlig högstadieskola än att bygga en helt ny.

Om Bleketskolan dessutom byggs om till att även rymma Skärhamns mellanstadium så kan mellanstadiets nuvarande lokaler lösa bristen på förskoleplatser i Skärhamn utan att en ny förskola behöver byggas.

Om kommunen slipper två stora och extremt kostsamma nybyggen har detta naturligtvis en gynnsam effekt på hela kommunens ekonomi men så också på skolans då hyrorna för nybyggda skolor gissningsvis skulle vara mycket högre.

Tjörns skolor som redan barskrapats på resurser av de styrandes så kallade effektiviseringar behöver en lösning på skolans lokalbrist som innebär en gynnsam ekonomisk effekt och inte det motsatta.

Av den anledningen fortsätter Socialdemokraterna på Tjörn att kämpa för att Blekets skola skall få vara kvar och är glada att fler och fler partier som tidigare tillhört majoriteten nu brutit sig loss då även de ser att skolfrågan är något som inte går att skjuta på framtiden mycket längre.

facebook Twitter Email