Socialdemokraterna om integration och mångfald

Bilden om mångfald och integration målas ofta upp som svart eller vit. Socialdemokraterna är inte ett parti och kommer inte vara ett parti som ser så enkelt på integrationen och mångfalden.

Vi kommer inte välja mellan extremhögerns främlingsfientlighet eller vänsterns identitetspolitik. För att Sverige skall lyckas med  integrationen, krävs det att det finns en sammanhållning och gemenskap i samhället.

Den svenska arbetarrörelsen har en lång tradition av att se gemenskap som en förutsättning för ett gott liv. I vårt partiprogram från 1975 går det att läsa ”Den demokratiska socialismen bygger ytterst på en tilltro till människors vilja och förmåga att skapa ett samhälle präglat av gemenskap och mänsklig värdighet”.

Vi tror på att mångfalden kan bidra till att vi som människor och samhälle utvecklas. För att lyckas hitta tillbaka till strävan efter gemenskap – en gemenskap som vi anser bör vara aktivitetsbaserad – måste vi återgå till våra gamla värderingar.  Det handlar dock inte om att återgå till en samhällsgemenskap som bygger på folkdräkten, religion eller gamla tiders bygemenskap. Utan en samhällsgemenskap som bygger på gemensam lojalitet till det svenska välfärdssamhället – där du gör din plikt och kräver din rätt.

I det svenska välfärdssamhället, på vår gemensamma arena måste vi som individer förhålla oss till vissa regler och normer, det vill säga att män inte slår kvinnor, att man är med och bidrar till det gemensamma efter förmåga samt att man följer de lagar som finns i Sverige.

För att uppnå en känsla av ömsesidig gemenskap måste folk känna att deras medmänniskor också drar sitt strå till stacken och inte åker snålskjuts på andras arbete. Det är enligt oss fullt rimligt att människor vill att deras hårt förvärvade skattepengar i första hand skall komma dem själva och andra medborgare till del. Samma sak gäller uppfattningen om att de som flyttar till Sverige också skall anstränga sig för att integreras i det svenska samhället samt att människor utan svenskt medborgarskap skall utvisas om de begår grova brott.

Samtidigt skall förväntningarna på ömsesidig lojalitet inte enbart gälla utlandsfödda. På samma sätt måste vi ställa krav på människor och företag som verkar inom landets gränser också skall vara med och finansiera välfärdsstaten.

Vi bör också fråga oss om det är rimligt att skattebetalare bekostar till exempel dyra civilingenjörs – och läkarutbildningar för att människor som flyttar utomlands direkt efter examen – och sedan skyller på att det hade behövt betala så hög skatt om det bott kvar i Sverige.

Socialdemokraterna tror på att bejaka människans inneboende strävan efter gemenskap, men också att denna strävan måste styras till något positivt. Genom ömsesidig plikt och ansvarstagande för det gemensamma, kan vi bygga en samhällsgemenskap som utgår från vad du bidrar med, inte hur du ser ut eller var du kommer ifrån.   

facebook Twitter Email