Socialdemokraterna på Tjörn deltog på Skärhamns marknad lördagen den 27 juli

Denna gången var vi de enda parti som närvarade på marknaden. Vilket vi fick många uppskattningar för!

facebook Twitter Email