Socialdemokraterna ska ta krafttag för jämlik hälsa och jämlik vård!

Janette Olsson, nytt socialdemokratiskt regionråd, gästade Akademi de Tjörn onsdag eftermiddag och talade bl.a. om sjukvårdssituationen i regionen.

-Trots att kristdemokraterna är med och styr både Stockholms- och Västragötalandsregionens sjukvård så fick KD utrymme att kritisera Socialdemokraterna för bl.a. ökade köer, så många väljare lurades tro att Socialdemokraterna bar ansvaret.

Under den gångna mandatperioden har alliansen tillsammans med  (MP) dragit på de åtta sjukhusen drygt 1 miljard kronor i underskott, trots att regionen bara under 2018 gjort ett överskott på dryga miljarden.

Sjukhusens underskott ska inte rättas upp med pengar utan med personalneddragningar menar bl.a. KD och moderaterna.

Vi har bl.a. läst om detta nyligen i tidningar och här på hemsidan. Överbeläggningar, inhyrd personal, som är 3 gånger dyrare än egen, och fri etablering av vårdcentraler frestar på ekonomin.

När nu det politiska arbetet har kommit igång efter valet styr fortfarande allianspartierna tillsammans med (MP) regionen och därmed sjukvården.

Socialdemokraterna inriktar sitt politiska arbete denna nya mandatperiod på fyra huvudområden rörande sjukvården:

  1. Krafttag för jämlik hälsa och jämlik vård.
  2. Stärka personalens kompetens
  3. Skynda på digitaliseringen
  4. Ge sjukhusen och kommunerna bättre förutsättningar för samverkan kring områden som berör de båda.

I fyrpartiöverenskommelsen kring regeringsbildningen utlovas en ny primärvårdsreform där rätten till en fast läkarkontakt ska säkras, en uppdaterad kömiljard tas fram och patientkontrakt för de som är i störst behov av vårdgaranti.

De stora sjukvårdhuvudmännen i Stockholm och Västragötalandsregionen, där alliansen med KD och MP styr når endast upp till cirka 50% av vårdgarantilängden.

Men betonade Janette, vi har en sjukvård i absolut världsklass, men den har problem med köer. Men kan det rättas till med att avskeda personal, eller ha en bristande personalpolitik som försummar kompetensförsörningen?

facebook Twitter Email