Svar på insändare från (V) på Tjörn

Svar på insändare i Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust lördagen den 16 februari 2019.

På riksplanet säger sig Jonas Sjöstedt (V) vara den som säkerställt att (SD) inte har något inflyttande. På Tjörn är Erling Alsin och Percy Karlsson (V) de som hjälpt (SD) till ett inflyttande i kommunen.

Att (V) på Tjörn idag inte driver någon vänsterpolitik har stått klart en längre tid. Kanske tydligast blev det när man valt att stödja den liberala budgeten för 2019 med stora nedskärningar i skolan och äldrevården på Tjörn.

Stödet för (SD) har varit mer dolt men blev tydligt när Erling Alsin (V) på senaste Kommunstyrelsemötet röstade för att behålla Martin Johansson (SD) som oppositionsråd. Detta var säkert ett tack för att (SD) röstade in Percy Karlsson (V) i kommunfullmäktiges presidie.

Tjänster och gentjänster mellan ett parti med rasistiska rötter och ett parti med kommunistiska. Partier som inte vet vad demokrati står för. Vi som kan historien vet att detta har hänt förut. Har vi då inte lärt oss något av detta?

(V) på Tjörn är i grunden ett populistiskt parti som har mycket gemensamt med sin samarbetspartner SD. Ni som röstade på V på Tjörn, men vill ha vänsterpolitik är välkomna till socialdemokraterna så kan vi hjälpas åt att bygga ett demokratiskt Tjörn för alla!

Benny Halldin (S)

facebook Twitter Email