Sverige och Tjörn skall vara tryggt för alla

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen överlämnat sitt budgetförslag för nästa år till riksdagen.
Budgeten innehåller offensiva reformer för fler jobb, en tryggare välfärd, för att pressa tillbaka kriminaliteten och öka takten i klimatomställningen.
Totalt innehåller regeringens budgetförslag reformer för cirka 74 miljarder kronor.

Vi ska fortsätta att pressa tillbaka kriminaliteten. Polisen behöver fler kollegor och skarpare verktyg. Samhället ska vara kompromisslöst mot gängen, bryta nyrekryteringen och se till att inte en krona går till de kriminella. Mäns våld mot kvinnor ska stoppas och välfärdsbrottsligheten bekämpas. Sverige ska vara ett tryggt land för alla. 

Här är några av satsningarna för att bekämpa brottsligheten:

  • Kompromisslös kamp mot gängkriminaliteten: totalt 10 000 fler polisanställda till 2024, öka polisens tekniska förmåga, medel för att genomföra gängbrottsutredningen, förstärkningar av myndigheterna i rättskedjan.
  • Ta bort ungdomsrabatten för grova brott (kommer gälla från och med 1 januari 2022).
  • Statlig offensiv mot fusk och välfärdsbrott.
  • Hela samhället ska bidra i kampen mot kriminaliteten:
    Förstärkt brottsförebyggande arbete, avhopparverksamhet och Sluta skjut, förstärkning av Statens Institutionsstyrelse.
  • Åtgärdspaket för att bekämpa mäns våld mot kvinnor: Nationellt program mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld, permanenta medel till kvinno- och tjejjourer, reform för skyddat boende, expertgrupp för stadigvarande boende.

Läsa mer om vår kriminalpolitik:  https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/lag-och-ordning

Genom stora satsningar på fler poliser och fler lärare, skräpat straff och mer resurser till Kriminalvården, slopad straffrabatt och en starkare socialtjänst kan vi med hela samhällets samlade kraft trycka tillbaka otryggheten och brottsligheten.

Vill du var med och bidra till ett tryggare samhälle och ett tryggare Sverige, bli medlem i dag! https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem?

facebook Twitter Email