Sveriges kvinnor ska kunna uppleva att de har halva makten och hela tryggheten

Det finns åsikter som menar det inte sker något i politiken. Det enda politiker gör är att lova, lova och lova.

Det är förstås tråkigt att människor upplever det så och det kan därför tålas att påminna om att det inte alltid är så. Den S-ledda regering har när det kommer till brottsbekämpning två prioriterade mål – gängbrottsligheten och mäns våld mot kvinnor. 

Den 23 april påbörjades arbetet med ett åtgärdspaket mot mäns våld mot kvinnor. Den 16 juni presenterades 40 punkter för att nå dit. Vad de gäller innehållet i åtgärdspaketet kan vi ha olika åsikter om, det viktiga är att politiken lyssnar, bearbetar för att sedan skrida till handling, vilket har varit fallet.

Socialdemokraterna precis som de flesta är av den uppfattning att mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Förra mandatperioden tog Socialdemokraterna fram en nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, en samtyckeslagstiftning, några straffskärpningar och kraftigt höjda anslag till kvinnojourerna.

I åtgärdsprogrammet fokuserar vi på fyra delar; ett utökat och verkningsfullt förebyggande åtgärder mot våld (t.ex. kompetensinsatser i skolan), förbättra upptäckte av våld och strakare skydd för våldsutsatta barn och kvinnor (t.ex. stärkt arbete mot prostitution och människohandel), effektivare brottsbekämpning (t.ex. ny straffskärpningsgrund för hat mot kvinnor och skärpt straff för våldtäkt) samt förbättrad kunskap och metodutveckling (t.ex. förbättrad kriminalstatistik).

Den S-ledda regering har meddelat att det kommer det att presenterats fler åtgärder och satsningar i samband med höstbudgeten för 2022 i syfte att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Men även det räcker förstås inte.
Vi måste bli fler som driver fram reformerna och fler som är med och bidrar med konstruktiva förslag så att alla Sveriges kvinnor kan uppleva att de har halva makten och hela tryggheten i dag och i morgon.  

facebook Twitter Email