Tankar från Gruppledaren

Det senaste årets politiska turbulens på Tjörn, har nu nåt ett nytt skede. Detta genom att majoriteten med stöd av SD kommit överens om en gemensam budget.

Jag säger gemensam då det enda som skilde deras budgetar åt var att SD ville ha ett tilläggsyrkande kring fritidskort på buss för unga. Den majoritet som leds av Martin Johansen intervenerade efter valet när oppositionen skulle välja sina poster och röstade aktivt så att SD fick oppositionsrådsposten.

Utåt sett är alltså partiet SD den officiella oppositionen som röstar samma som majoriteten i snart sagt alla frågor, inklusive det viktiga budgetbeslutet. Den budget som nu vinner lagakraft för 2020 innebär inte bara en katastrofal utveckling för skolan, som inte kommer att få de nödvändiga resurser som vi socialdemokrater ser behövs.

Majoritetens budget innehåller också ramar över investeringar fram till 2024. Hundratals miljoner skall lånas upp för investeringar inom skolupprustning och VA-förnyelse av ledningsnät. Detta utan att skolutredningen är färdig. Denna utredning skulle visa på behov och inriktning.

Inte heller finns det någon bred överenskommelse inom politiken om hur ett nytt VA-nät skall dras och vilka prioriteringar som skall göras. Fakta är att VA-kollektivet dras med stora underskott, vilket tjörnmedborgare som inte är anslutna till kommunens VA, får vara med och subventionera.

Inom den egentliga oppositionen, Socialdemokraterna, Tjörnpartiet och Björn på Tjörn, som tillsammans har 17 av 41 mandat i fullmäktige, har vi gemensamt varit väldigt kritiska till hur VA-frågan och skolfrågan har styrts av majoriteten. 340 miljoner liter vatten om året i läckage, kritiskt tomma vattendepåer och bevattningsförbud är inte tecken på politiskt duglig styrning.

Stängning av stora delar av Bleketskolan som har fått ersättas med dyra baracker. I över ett år utan beslut är fattat om vare sig rivning eller restaurering av Bleketskolan, så väntar vi fortfarande på tecken efter någon sorts politisk styrning från majoriteten.

Kommunens alla invånare kommer alltså för decennier framåt vara skuldsatta för lån till investeringar som vi ännu inte vet hur de skall vara utformade. Om detta kan mycket sägas, men det uppfyller inte våra krav på god ekonomisk eller politisk styrning.

Rikard Larsson

Gruppledare i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna på Tjörn.

facebook Twitter Email