Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Vi träffas i Humlan onsdagen den 18 mars klockan 14.00. Vi träffas över en kopp kaffe men vi har avbokat vår föredragshållare Hans Tiderman då vi är osäker på hur många som kommer att delta, några har hört av sig om att de inte kommer.

Däremot träffas vi som vill och kan och har en kaffestund ihop utan gäst och tar upp aktuella spörsmål väckta av de närvarande.

Sedan fortsätter vi med våra träffar varannan onsdag (jämna veckor) klockan 14.00 fram till och med den 27 maj därefter gör vi ett uppehåll över sommaren.

Har du har frågor om vår verksamhet kan du kontakta Jan-Evert Halldin via e-post: jan-evert.halldin@telia.com

Välkommen till en stund med kaffe, samvaro och förkovran!

facebook Twitter Email