Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Välkommen till en pratstund om aktuella politiska frågor över en kopp kaffe onsdagen den 3 november klockan 14.00 i Humlans lokaler, Kållekärr.

Ur programmet denna gång:

  • 14.00 Ser vi direkt från vår partikongress som startar. Stefan Lövéns sista tal som statsminister (kom gärna några minuter innan 14.00)
  • Siv Ogeman läser dikt

Om situationen runt coronapandemin inte försämras fortsätter vi med våra träffar varannan onsdag (jämna veckor) klockan 14.00, fram till och med den 1 december därefter gör vi ett uppehåll över jul och nyår.

Har du har frågor om vår verksamhet kan du kontakta Jan-Evert Halldin via e-post: jan-evert.halldin@telia.com

Det är mycket viktigt att vi alla håller ett tryggt avstånd till varandra när vi träffas och att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt dålig stannar hemma! 

Välkommen till en stund med kaffe, samvaro och förkovran!

facebook Twitter Email