Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Välkommen till en pratstund om aktuella politiska frågor över en kopp kaffe onsdagen den 6 april klockan 14.00 i Humlans lokaler, Kållekärr.

Denna gång hälsar vi välkommen till Göran Värmby som kommer att tala om miljö och energi.

Göran Värmby, utbildad civilingenjör Chalmers, har jobbat med miljö- och energifrågor i ca 50 år. 

Han har jobbat på länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksdepartementet, Miljödepartementet, konsult åt Göteborg m flera kommuner, miljöchef Göteborgs Stad, näringslivsutvecklare på Business Region Göteborg.

Göran har samarbetat nära många tunga S-politiker, bl. andra Birgitta Dahl, Ingvar Carlsson, Göran Persson, Lena Sommerstad, Göran Johansson och Kerstin Svenson.

Även om restriktionerna upphört finns pandemin kvar, därför är det viktigt att vi alla håller ett fysiskt avstånd till varandra när vi träffas och att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt dålig stannar hemma!                                                      

Om situationen runt coronapandemin inte försämras fortsätter vi med våra träffar varannan onsdag (jämna veckor) klockan 14.00 fram till och med den 18 maj därefter gör vi ett uppehåll över sommaren.

Har du har frågor om vår verksamhet kan du kontakta Jan-Evert Halldin via e-post: jan-evert.halldin@telia.com

Alla ”daglediga” (S)are och sympatisörer är välkomna!

Välkommen till en stund med kaffe, samvaro och förkovran!

facebook Twitter Email