Till ”daglediga” (S)are och sympatisörer

Akademi de Tjörn, för daglediga socialdemokrater och sympatisörer.

Onsdagen den 9 maj kommer vi att göra ett besök hos Valåsens äldreboende i Kållekärr, men vi träffas först i Humlan klockan 14.00  och kommer att ta oss upp till Valåsen gemensamt därifrån.

Valåsen är ett demensboende som övergått i intraprenad sedan två år tillbaka. Vi får en beskrivning av verksamheten och Valåsens vision över en framtida utveckling.

Anmälan om deltagande om du inte redan har gjort detta, eller om du har frågor och funderingar så kan du kontakta jan-evert.halldin@telia.com.

Välkomna!

facebook Twitter Email