Tjörn Kuriren nummer 1, 2023

Läs Tjörn Kuriren nummer 1, 2023 genom att klicka på denna länk …

Rubriker:

  • Rapport från besök i grundskolorna i Tjörns kommun.
  • Vad är en översiktsplan?
  • Som förtroendevald politiker har du ett hedersuppdrag i vår demokrati.
  • Skollagen har fått ny lydelse, vi kommer noga att följa hur Barn och Utbildningsnämnden kommer att hantera detta!
  • Ungdomsdialog; ”Pizza, prat och politik”
  • Personal – en förutsättning för välfärden!
  • Nu krymper ramarna till viktiga sociala insatser!
  • En grön ny giv!
  • Över 700 miljoner människor lever i extrem fattigdom
  • Tankar från Oppositionsrådet
facebook Twitter Email