Tjörns Bostads AB (TBAB)

TBAB har en diger långtidsplan för underhåll och investeringar 2024–2028.

Och i denna långtidsplan finns det lagkrav vilka innehåller laddplan (för elbilsladdning) vid bostäder och verksamhetslokaler samt avfallsåtegärder enligt ny lag om hushållsnära insamling av återvinningsmaterial. Det finns även lagkrav på återställande av lokaler på Bleketskolan till ändamålsenligt skick samt ventilation ett-till-ett på Häggvallsskolan.

Vidare har kommunfullmäktige beslutat om nybyggnation av 6 st. LSS-lägenheter (LSS= Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt lägenheter för särskilt boende för äldre.

Sen tillkommer även kommunfullmäktigebeslut om ljudabsorbenter i lokalen för Tjörns Segelsällskap (TSS) i Skärhamn, Tillgänglighetsanpassning av alla lokaler, lokalsäkerhet av alla lokaler samt upprutrustning av all lekutrustning/lekplatser som ligger inom kommunens ansvar.

Vidare så har TBAB-styrelse tagit ett antal periodiska underhållsbeslut såsom stambyten och ombyggnader samt energiåtgärder på olika fastigheter inom TBAB:s ansvarsområde. Vilket gör att TBAB ska investera i genomsnitt ca 160–170 miljoner kr/år i långtidsplanen för alla åtagande och genomförande av nybyggnation av lägenheter enligt tidigare KF-beslut.

Som jag ser det så kommer tidigare sparande av underhållskostnader att komma ifatt nu, med fler lokaler som behöver åtgärdas och där kostnaderna har ökat betydligt mot om man hade investerat tidigare i underhåll.

Ludwig Andréasson (S) Oppositionsråd.

facebook Twitter Email