”Tjörns flyktingmottagande bärs upp av civilsamhället.”

”Tjörns flyktingmottagande bärs upp av civilsamhället.”

Ja, så uttryckte sig chefen för kommunens integrationsenhet, Fredrik Dahne, om arbetet som Tjörn framgångsrikt bedriver, när han på onsdagen besökte Akademi de Tjörn. Så är det, och så har det varit. Föreningslivet, enskilda tjörnbor och där kommunen i bästa fall är en möjliggörare och resurs i det gemensamma arbetet att få nyanlända att komma in i det svenska samhället.

Så var det i slutet av 1980-talet då Tjörn tog emot flyktingar från diktaturens Chile, efter kriget på Balkan under 1990-talet och nu när den stora flyktingvågen från bl.a. Syrien nådde Europa och Sverige 2015.

Ja, vi hade många aktiviteter i ABF, minns Mary Lottsson, som var med då och på mötet nu. Matlagning, körkortsträning, slöjd m.m hanterades av många ideella krafter och mötet mellan de olika kulturerna berikade varandra.

Idag 4 år efter den stora flyktingvågen 2015 så finns ungefär 350 nyanlända på Tjörn. I stort fungerar vår mottagande bra.

Kommunen blir anvisade ett antal personer, utifrån den lag som riksdagen antog 2016 om solidariskt mottagande mellan Sveriges kommuner. Från dessa anvisade kommer anhöriga till gruppen och som tredje grupp ensamkommande barn.

I strukturerad form arbetar kommunen med tre grundelement:

  1. Integration, Här gör olika ideella organisationer och personer ett stort arbete
  2. Bosättning. Att skaffa bostad till denna grupp sker med hjälp av privata husägare och kommunens bostadsbolag.
  3. Etablering. Att erbjuda arbete och egen försörjning till egen anställning, där kommunen har ett nära och gott samarbete med delar av Tjörns näringsliv.

Det goda arbetet har lett till att Tjörns kommun har ett av landets lägsta försörjningsstöd bland denna grupp.

  • Detta arbete kommer att fortsätta men framåt kommer en ny grupp, och det är kvotflyktingar, som UNHCR tar ut och tilldelar olika länder. Dessa sitter i läger och har stort skyddsbehov för sitt liv. Sverige har lovat världssamfundet att öka mottagandet av denna grupp från 1300 till 5000 personer per år, avslutade Fredrik Dahne.

Socialdemokraternas politik:

Vi vill ett Sverige där alla jobbar och bidrar

Nu går det allt snabbare för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi ska ställa högre krav på språk och utbildning så att alla i vårt starka samhälle har möjlighet att försörja sig själva.

facebook Twitter Email