Tjörns framtida skolor!

Vi Socialdemokraterna på Tjörn vill:

Göra två skolnav, ett på Häggvallsskolan och ett på Bleketskolan för åk 4 – 9.

Detta ger tillräckligt många elever för att kunna erbjuda allt det som läroplanen föreskriver för mellan och högstadiet.

På de två skolnaven vill vi ha:

  • Fullskaliga idrottshallar, Scener och olika utrymmen och utrustningar för skapande kultur så att fler ungdomar lätt kan delta i idrotts- och kulturverksamhet också på fritiden.
  • På så sätt kan all Kulturskolverksamhets/ Delta, utvecklas från skolorna och något fristående kulturhus behövs inte.
  • Elevhälsan ska utvecklas på båda naven, då det har visat sig att kommunen behöver öka sina ambitioner på detta område.
  • Skapa särskilda utrymmen för mellanstadierna såväl inne som ute, för att skapa hemkänsla och trygghet samtidigt som vi samutnyttjar specialsalar och speciallärare.

Vi ser också ett ökande behov av att föräldrarna vid respektive skola inkluderas i samtal om hur hem och skola kan hjälpas åt och samverka till stöd för alla elevers utveckling och trygghet.

Jag har gått med i socialdemokratin med uppfattningen är att politik är att vilja, att ha en åsikt och föra fram denna. Sedan låta demokratin ha sin gång. Och vad jag vet så tog fullmäktige ett inriktningsbeslut för framtidens skola på Tjörn 11 juni 2020 och med tidigare beslut i kommunstyrelsen de 6 september 2018. Jag tycker att det är dags att komma till beslut nu.

I Tjörns Bostads AB lägger vi nu återigen ett beslut att riva de delarna som har stått i träda ett antal år. Det är det mest affärsmässiga beslutet för bolaget. Och i samma beslut anmoda kommunen om att få bygga nya skollokaler för att på så sätt få in hyresintäkter till bolaget som är det mest affärsmässiga och även en framtidssatsning på skolan i Bleket.

Christer Ekman (S) styrelseledamot i Tjörns Bostads AB och Ersättare I Barn och utbildning.

facebook Twitter Email