Tjörns kommun måste agera och förstärka äldreomsorgen.

Socialdemokraterna och Björn på Tjörn vill att kommunen agerar för att förstärka äldreomsorgen.

Tjörns kommun måste omedelbart genomföra ett paket med åtgärder för att stärka kommunens äldreomsorg (inkluderat våra äldreboende, hemtjänst och hemsjukvård).

Socialdemokraterna och Björn på Tjörn föreslår därför följande åtgärder för att förstärka äldreomsorgen på Tjörn.

  • Socialnämnden får ett extra anslag på minst 5 miljoner kronor för att förstärka äldreomsorgen.
  • Kommunens Måltidsbolag skall erbjuda hemleverans av Tjörnlådan till alla som är 70+ och som i nuläget sitter i frivillig karantän hemma.
    Detta utan biståndsbedömning.
  • Inventera behovet hos de äldre som är satta i frivillig karantän och som inte är i behov av hemtjänst.
  • Kommunen skall öppna möjligheten för all personal inom Äldreomsorgen att gå upp till permanenta heltidstjänster och vid nyanställning erbjuda heltid.
  • Socialförvaltningen skall arbeta fram en smittskyddsplan och bygga upp en epidemiberedskap som skall gälla för samtliga verksamheter inom förvaltningen.
  • Socialförvaltningen skall inför framtiden säkerställa en relevant vidareutbildning av all äldreomsorgspersonal inom Tjörns kommun.
  • Socialförvaltningen skall tillhandahålla ändamålsenliga arbetskläder till all äldreomsorgspersonal inom Tjörns kommun. I händelse av smitta även sörja för att personalen har skyddskläder och att dessa finns i lager.
  • Socialförvaltningen skall successivt öka bemanningen inom äldreomsorgen och införa en bemanningspool för att minimera antalet timvikarier.

Samtidigt vill vi uttrycka vår stora tacksamhet till all personal inom äldreomsorgen som under dagens pressade förhållande jobbar till det yttersta för att få kommunen att fungera.
Än en gång ett stort TACK för detta!

Socialnämndsgruppen för Socialdemokraterna på Tjörn och Björn på Tjörn

facebook Twitter Email