Träffar för nya medlemmar

"Tjörns arbetarekommun" Socialdemokraterna på Tjörn bjuder in till introduktionsträff för nya och ”nygamla” medlemmar

Vi bjuder in till introduktionsträffar för dig som är ny eller relativt ny medlem och inte tidigare deltagit på någon introduktionsträff.

Vi har introduktionsträffar vid två tillfällen under oktober och du väljer själv det tillfälle som passar dig bäst, det behövs ingen föranmälan.

Träffarna börjar klockan 18.00 och det första tillfället är på måndagen den 9 oktober och det andra tillfället är på måndagen den 30 oktober.

Vi har dessa träffar i vår lokal som ligger i ”Humlan” det är huset intill Räddningstjänsten på Wackenfeldts väg i Kållekärr.

Syftet med träffarna är att ge er som är nya medlemmar en inblick i den verksamhet som bedrives inom Socialdemokraterna på Tjörn samt att vi får möjlighet att lära känna varandra.

Vill du delta men ännu inte anmält dig som medlem, då är du välkommen att bli inskriven som medlem på någon av dessa träffar.

Undrar du över något, kontakta oss gärna via e-post: saptjorn@gmail.com

facebook Twitter Email