TRYGGHET

Trygghetsfrågor och kriminalitet är frågor som enligt de flesta undersökningar är de viktigaste frågorna för medborgare i Sverige och av den anledningen finns det ett behov av ett länge inlägg i frågan från oss Socialdemokrater på Tjörn.

En av statens främsta uppgifter är att garantera sina medborgare skydd och trygghet mot såväl kriminalitet som arbetslöshet. Högern brukar ofta enbart nämna att trygghet endast handlar om att man inte skall utsatt för brott och kriminalitet. Det är en viktig del när det kommer till medborgarnas trygghet – en medborgare som känner sig trygg kan bättre och lättare utvecklas som människa och bidra till det gemensamma.

Vad högern ofta glömmer och som vi tycker är lika viktigt, är att tryggheten även innefattar trygghet från arbetslöshet, sjukdom och ekonomisk utsatthet.

Våra trygghetsförsäkringar har varit en grundsten för Sveriges framgång eftersom otrygga löntagare och medborgare är ineffektiva och för att de gjort att vi har en möjlighet att nå våra bästa stämningars längtan. 

Antalet skjutningar har minskat betydligt i år jämfört med förra året. I fjol skedde 113 skjutningar mellan januari och april, i år har 71 skjutningar ägt rum under samma period. Det är alldeles för tidigt att ropa hej än, men utvecklingen går i rätt riktning.

För den Socialdemokratisk ledda regeringen är 71 skjutningar är lika oacceptabelt som 113 skjutningar. Något som är än mer positivt är att antalet skadade och döda följer samma positiva utveckling – antalen faller.

Det finns flera anledningar som kan ha bidragit till denna utveckling: 

 • Socialdemokraterna lovade 2017 att vi skulle få 10 000 nya polisanställda fram till 2024 och nu ser vi att polismyndigheten växer som aldrig förr. Fram till i år har Polisen vuxit med 5000 nya medarbetare, vilket betyder att vi kommit halvvägs med vårt mål och mycket beror på att vi ökat resurserna till polisen och startat polisutbildningar på två nya orter. För oss som bor på Tjörn betyder det att det polisområde vår kommun tillhör, fått 27 nya poliser förra året. Vi ser även att färre väljer att lämna Polisen och att personer som valt att sluta kommer tillbaka igen. 
 • Det finns även lokala insatser som bör uppmärksammas och det är projektet ”Sluta skjut” i Malmö som gjort att antalet skjutningar minskat fyra år i rad. 2017 var det 65 skjutningar, 2018 var det 47 skjutningar, 2019 var det 34 skjutningar och 2020 var det 20 skjutningar. Den glädjande nyheten är att detta projekt skall spridas till fler svenska städer.  
 • Vi har genomfört ett stort antal reformer för att våra myndigheter skall kunna trycka tillbaka gängvåldet och lagföra brottslingar. Just nu sitter 1000 fler frihetsberövade i dag jämför med för två år sedan och det är fler som häktas och lagförs på grund av bland annat ett 30 – tal straffskärpningar, mot bland annat grova narkotikabrott, grova vapenbrott, våldsbrott och organiserad brottslighet. Polisen har dessutom fått ökade befogenheter och verktyg såsom möjlighet att läsa krypterad kommunikation samt enklare att använda hemliga tvångsmedel i frågan om grov och organiserad brottslighet.

För att stoppa de gängkriminella och att hindra att otryggheten sprider sig måste vi både satsa på straff och förebyggande åtgärder – det är främst så vi stoppar nyrekryteringen till gängen.

Just nu pågår en tävling bland de politiska partierna om vem som kan vara hårdast, men det är viktigt att våga satsa på förebyggande åtgärder även om det är åtgärder som är långsiktiga och inte syns, och därav inte ger den extra knuffen i opinionsundersökningarna som partierna strävar efter.

För vem tror att hela jobbet kan bli gjort om man bara är beredd att göra halva arbetsinsatsen? Dagens ungdomar skall inte bli morgondagens kriminella. Därför satsar vi på välfärden i allmänhet och skolan i synnerhet. 

Lika resolut som vi attackerar de kriminella, måste vi även attackera segregationen och ojämlikheten. Därför måste satsningarna öka för att inte unga män skall gå sysslolösa i väntan på jobb, för att fler ska klara grundskolan med godkända betyg och att delaktigheten i samhället ökar.

Varenda unge skall bo i en trygg miljö, gå i en bra skola och se sina föräldrar gå till jobbet. Läget är mycket akut men vi Socialdemokrater kommer aldrig vika ifrån ansvaret.

Socialtjänsten måste förstärkas för att både arbeta förebyggande och vara en aktiv part i de fall en ungdom är på glid och måste omhändertas.

Socialdemokraterna anser även att det är viktigt att vi kan lagföra unga över 18 år när det begått grov brottslighet. Har det gått så lång så måste man få ett ordentligt straff, vilket betyder att om en 18 åring som mördar någon kommer kunna få livstids fängelse. Det går dock att förhindra om vi satsar på förebyggande åtgärder och om vi möter brottens orsaker med samhällets fulla kraft.  

Vi ökar även tryggheten för vanligt folk när otrygga gator och platser där det säljs narkotika får fler övervakningskameror.

Det har även funnits stök och stöld i affärer och butiker runt om i Sverige, men den 1 mars i år trädde lagen om tillträdesförbud i kraft. Den ska öka tryggheten i butiker, för företagare, anställda och besökare. Den nya lagen innebär att en person kan förbjudas att få tillträde till en butik om det finns en risk att hen kommer begå brott i butiken eller trakassera någon annan.

Vi har även gett Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen i uppdrag att utöka arbetet mot utförseln av stöldgods samt utökat det internationella samarbetet med de vanligaste ursprungsländerna. Den socialdemokratisk ledda regeringen har dessutom ökat tryggheten genom att: 

 • Kriminalisera spridningen av integritetskränkande bilder som nakenbilder eller så kallad hämndporr.  
 • Infört en samtyckeslag och kraftigt ökat statsbidragen till kvinnojourerna från 25 miljoner 2014 till i dag ligga på en nivå på 150 miljoner årligen.  
 • Tagit fram en handlingsplan mot könsstympning.  
 • Rivit upp Lex Laval så att svenska fackförbund alltid kan kräva svenskt kollektiv avtal av utländska arbetsgivare.  
 • Tillfört 40 miljoner årligen för att stödja kommunernas brottsförebyggande åtgärder. 

Vi är dock inte nöjda, Socialdemokraterna kommer aldrig att tillåta att Sverige backar några millimeter för de gängkriminella och övriga brottslingarna. Därför finns det just nu flera utredningar som kommer stärka regeringens kamp mot brotten och brottens orsak i framtiden. Några exempel på dem är:  

 • Vi vet att narkotikan är det som håller gängen vid liv därför skall en utredning utreda tullens befogenheter och få ett samlat helhetsgrepp om narkotika, sprängmedel och vapen.  
 • En utredning för att kunna modernisera polisens dna – metoder (ansiktsigenkänning, fingeravtryck och dna), den så kallade biometriutredning.  
 • En utredning som skall se över socialtjänstlagen som skall lämna förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst i framtiden. 
 • Utedingen om att postanställda skall få larma tull och polis om de misstänker att post innehåller knark eller vapen och syftar till att se över bestämmelserna om tystnadsplikt för postleverantörer i postlagen.  
 • Det är ingen utredning, men det pågår även ett internationellt arbete mellan Colombia för att förhindra kokainsmugglingen från Sydamerika till Sverige.  

Dessutom kommer snart allt fler punkter från 34 – punktsprogrammet att bli lag, till exempel skärpt straff för den som rekryterar unga till kriminalitet (11 juni 2021), skärpt straff för den som överlåter narkotika till andra (11 juni 2021) och avskaffad straffreduktion för unga vuxna vid grov brottslighet (1 januari 2022).

Vi bryter inte gängkriminalitet och stoppar nyrekryteringen över en natt, men tack var den S – ledda regeringen är vi på god väg.  

facebook Twitter Email