Utrikesutskottets ordförande besökte Tjörn och Akademi de Tjörn

Utrikesutskottets ordförande Kenneth G Forslund var på besök på Tjörn i idag. Han gjorde först ett arbetsplatsbesök i Wallhamn och därefter som föreläsare vid seniorgruppen Akademi de Tjörns onsdagssammanträde.

På Wallhamn fick han information om hamnens aktuella problem och möjligheter där bl.a. problemen med tunneln vid tjörnbroarna och långtradarnas behov av höjd för passage genom tunneln. Som riksdagsman för socialdemokraterna blev det också andra spörsmål, viktig information om en viktig regional arbetsplats.

På eftermiddagen, hos Akademi de Tjörn (daglediga (S) kretsade besöket kring Kenneths roll som ordförande i utrikesutskottet. Han tog bl.a. upp diskussionerna kring NATO och Sverige, där hans och partiets hållning inte förändrats. Sverige ska inte vara med i NATO! Intressant att veta är att Ryssland har ett närmare samarbete med NATO än Sverige i ett samarbetsavtal med NATO. Kenneth gjorde dessutom en snabb utrikesorientering om Sveriges förhållande med länderna i närområdet. Av Kenneth G Forslunds tid som riksdagsledamot ägnas cirka 75% av tiden till uppdraget som utrikesutskottets ordförande.

facebook Twitter Email