Vad Tjörn behöver är en kraftfull satsning

Äntligen hoppas vi se slutet av den pandemi som hållit Tjörn och Sverige i ett undantagstillstånd under snart 1,5 år.

Nu gäller det att se framåt och ge våra medarbetare i kommunen både uppskattning för det som gjorts men också framtidstro.

Vad Tjörn behöver är en kraftfull satsning för att bryta de skadliga besparingarna inom skolan. Äldreomsorgen behöver nya resurser och målet om Världens bästa äldreomsorg skall på Tjörn gå från löften till konkreta åtgärder.

Vi har samtidigt stora investeringsbehov. En upprustning av Bleketskolan, satsning på hyresrätter, ett nytt äldreboende är bara några av de investeringar vi måste våga ta beslut om och starta arbetet med. Nu är också rätt tid för allt detta, räntorna är låga, vi har en högre arbetslöshet än vanligt m.m.

Genom att besluta om en offensiv budget som både stärker vår gemensamma välfärd och investerar för framtiden så hjälper vi till att ta oss ur den kris som Corona-pandemin skapat.

Tjörns Socialdemokrater har tillsammans med samarbetspartier lagt en sådan budget nu är det upp till kommunfullmäktige att ta beslut vilken väg vi skall ta.

Som ett första smakprov på vårt budgetförslag inför 2022 förslår vi redan nu att Barn- och utbildningsnämnden tillförs 5 miljoner kronor i nivåhöjning för att förstärka verksamheten och starta arbetet med att arbeta av den ”utbildningsskuld” som byggts upp under 2020 och 2021.

Benny Halldin (S) Kommunfullmäktigeledamot

facebook Twitter Email