Våga fråga

I år är en annorlunda jul för många.

Många kan inte besöka släktingar som de brukar utan är isolerade i hemmet.

Många har förlorat någon anhörig och kanske sina arbeten eller är oroliga för att göra det, och den psykiska ohälsan riskerar att öka.

Den långa isoleringen har tärt på många som upplever ett ökat utanförskap.

Det är också svårt att hjälpa till och stötta då vi bör följa myndigheternas rekommendationer och inte gå och knacka på eller ta en fika med människor vi inte brukar träffa regelbundet.

Det finns dock andra sätt att visa omtanke och få någon att känna sig mindre ensam, man kan till exempel ge en liten uppmuntran och sprida lite extra julkänsla i år genom att ringa ett samtal, skriva en julhälsning i ett brev och lägga i brevlådan eller lämna en liten gåva på trappan hos någon man vet är ensam.

Vi kan alla få någon att känna sig lite mindre ensam.

Mitt i allt detta har vi också våra barn. Barn som utöver att de känner av sina föräldrars oro kring hälsa och ekonomi kanske inte har samma möjlighet att träffa andra unga eller trygga vuxna i fritidsverksamheterna som de brukar.

Då familjer isoleras från övriga samhället minskar också risken att barn som far illa i hemmet uppmärksammas. Det finns inte samma insyn plus att barnet har färre vuxna att signalera om hjälp till. Julen är även vanligtvis en jobbig tid för många unga som lever i utsatthet och i år gör omständigheterna situationen än värre.

Om du misstänker att ett barn mår dåligt eller far illa – våga fråga.
Och oavsett om du vågar fråga eller ej så våga ta kontakt med de som kan.

På Tjörns kommuns hemsida kan du läsa om hur du skall agera och vart du kan vända dig om du misstänker att ett barn far illa.

https://www.tjorn.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-unga/misstankar-om-barn-som-far-illa

Ta hand om varandra i jul.

VI ÖNSKAR ER ALLA EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

facebook Twitter Email