Välkommen på digitalt medlemsmöte!

Tisdagen den 16 februari klockan 19.00, via ZOOM

Kvällens tema är återigen Skolstrukturen. Inbjuden gäst är Lena Eriksson, förvaltningschef för Barn- och utbildningsnämnden.

På programmet:

  • Vi startar med information av Lena som går igenom dagsläget för våra skolor och de olika möjligheterna som finns inför framtiden.
    Sedan diskuterar vi (S) principiella inställning om hur de 2 skolnaven för årskurs 4-9 i Bleket och Häggvall skall drivas framåt.
  • Val av nominerade till partidistriktet som ledamot till Kollektivtrafiknämnden.
  • Val av nominerade till partidistriktet som ersättare till Stiftelsen Billströmska folkhögskolan.
  • Information om vårt extra medlemsmöte den 16 mars som handlar om partiets framtidsrådslag och information om årsmötet den 30 mars.
  • Rapport om läget i kommunen
  • Övriga aktuella politiska frågor

Detta medlemsmöte hålls på grund av den pågående pandemin enbart digitalt via ZOOM och du behöver inte anmäla dig i förväg, alla medlemmar som har lämnat oss sin e-postadress kommer ett tag före mötet att få en länk och ett lösenord via e-post för att kunna logga in och delta i mötet via ZOOM.

En förutsättning för dig som medlem att kunna delta på mötet är att du klarar att hantera webbverktyget ZOOM.

Har du inte kunnat delta i någon av våra tidigare introduktionsutbildningar för hantering av ZOOM och nu behöver en utbildning för att kunna delta på medlemsmötet, då får du kontakta styrelsen via e-post saptjorn@gmail.com så försöker vi att hinna med att ordna en introduktionsutbildning innan mötet.

facebook Twitter Email