Välkommen på digitalt medlemsmöte!

Tisdagen den 25 januari klockan 19.00, via ZOOM

Kvällens tema är valet 2022
På kvällens möte diskuterar vi hur vi skall arbeta med vår valrörelse.
För att nå framgång är det av största vikt att vi gemensamt hjälps åt att få ut vårt budskap.
Vi kommer digitalt att få träffa Hans Hahn som arbetar på vårt partidistrikt.

På programmet:

 • Hans Hahn presenterar sig och berättar hur partidistriktet kan stötta oss i valarbetet.
 • Hur arbetar vi med planeringen inför valet. Vilka kan hjälpa till med vad.
 • Information av valberedningen om nomineringsarbetet gällande listor inför valet. (viktigt med input om vad ni är intresserade av att kunna bidraga med)
 • Nomineringar till partidistriktet för följande uppdrag:
  • Juryledamöter i Tryckfrihetsmål i Göteborgs tingsrätt (ny mandatperiod)
  • Nämndeman i Förvaltningsrätten i Göteborg (fyllnadsval)
  • Nämndeman till Hovrätten för Västra Sverige (fyllnadsval)
  • Ledamot i Folkhögskolestyrelsen (fyllnadsval)
 • Rapport om kommande aktiviteter.
 • Rapporter om läget i kommunen.
 • Övriga aktuella politiska frågor.

Detta medlemsmöte hålls på grund av den ökande smittspridningen i den pågående pandemin enbart digitalt via ZOOM och du behöver inte anmäla dig i förväg, alla medlemmar som har lämnat oss sin e-postadress kommer ett tag före mötet att få en länk och ett lösenord via e-post för att kunna logga in och delta i mötet via ZOOM.

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA!

VÄLKOMNA!

facebook Twitter Email