Välkommen på digitalt medlemsmöte!

Tisdagen den 8 december klockan 19.00, via ZOOM

Kvällens tema är Agenda 2030

På programmet:

  • Agenda 2030 och inledare för kvällen är Ludwig Andreasson.
  • Motionsbehandling
  • Val av ombud till distriktskongressen och distriktets höstmöte 2021
  • Tjörns nomineringar till uppdrag inom partidistriktet
  • Rapport om läget i kommunen
  • Övriga aktuella politiska frågor

Detta medlemsmöte hålls enbart digitalt via ZOOM och du behöver inte anmäla dig i förväg, alla medlemmar som har lämnat oss sin e-postadress kommer ett tag före mötet att via e-post få en länk och ett lösenord för att kunna delta i mötet via ZOOM.

En förutsättningen för deltagande är att man klar att hantera webbverktyget ZOOM som vi har erbjudit introduktionsutbildningar för, sista möjligheten att delta på en sådan utbildning före detta medlemsmöte är på onsdagen den 2 december klockan 18.00 via ZOOM.

facebook Twitter Email